Telemedycyna

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że telemedycyna to dostarczanie przez specjalistów usług medycznych, w przypadku, gdy dystans jest kluczowym czynnikiem, wykorzystując technologie komunikacyjne do wymiany istotnych informacji dla diagnozy, leczenia, profilaktyki, badań, konsultacji czy wiedzy medycznej w celu polepszenia zdrowia pacjenta.

Telemedycyna (medycyna na odległość) – forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość. 1

Telemedycyna jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto ceni sobie czas i swobodę, jednak z przyczyn zdrowotnych chce być pod stałą opieką lekarza specjalisty. Usługi telemedyczne są ukierunkowane na diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjentów w domu. Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjent może czuć się bezpiecznie. Telemedycyna skraca czas podjęcia reakcji w przypadku zagrożenia zdrowia.

Zalety telemedycyny

 • ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej – niezależnie od miejsce zamieszkania (przełamanie bariery dystansu)
 • ułatwienie dostępu do usług specjalistycznych oraz konsultacjach lekarskich
 • polepszenie jakości opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych obszarach
 • szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie
 • ułatwiony dostęp do pomocy medycznej w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu Pacjenta,
 • możliwość przesyłania i analizy danych medycznych na odległość
 • możliwość przeprowadzenia konsultacji czy diagnozy na odległość
 • zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów
 • zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej w kraju
 • umożliwienie realizacji badań naukowych, dotychczas wymagających pracochłonnych dojazdów oraz scalania danych rozproszonych po różnych jednostkach służby zdrowia
 • sposób na redukcję kosztów i racjonalizację wydatków na ochronę zdrowia


1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Telemedycyna