Przychodnia kardiologiczna

Zadaniem przychodni kardiologicznych jest opieka nad osobami z zaburzeniami układu krążenia i pracy serca, a także profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. Tutaj również ma miejsce kwalifikowanie pacjentów do wysokospecjalistycznych zabiegów (koronarografia, angioplastyka, wszczepianie rozrusznika, operacja kardiochirurgiczna, przezskórna ablacja). Przychodnia kardiologiczna wykonuje wiele badań, m.in.:

 • EKG Holter (całodobowa analiza rytmu serca)
 • echo serca (USG serca)
 • holter ciśnieniowy (całodobowa analiza ciśnienia tętniczego)
 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa)
 • RTG klatki piersiowej
 • badania biochemiczne krwi
 • i wiele innych w zależności od dolegliwości pacjentów

Przychodnie mogą dzielić się na poszczególne poradnie, np.:

 • kardiologiczną
 • kardiochirurgiczną
 • chorób i chirurgii naczyń
 • elektrokardiologii
 • nadciśnienia tętniczego
 • wad serca nabytych i wrodzonych
 • transplantacyjną
 • kontroli rozruszników i kardiowerterów

Dla pacjentów przebywających wcześniej na oddziałach kardiologicznych i kardiochirurgicznych przychodnia kardiologiczna jest wyjątkowo ważnym elementem leczenia, który pozwala na kontynuację opieki medycznej w warunkach ambulatoryjnych.