Rezonans magnetyczny MR

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest badaniem, wykorzystującym magnetyczne właściwości atomów wodoru. Jest to nowoczesna metoda, pozwalająca na wielopłaszczyznową rekonstrukcję narządów i tkanek ciała pacjenta.

Pracownie rezonansu magnetycznego (MR) Polsko-Amerykańskich Klinik Serca wyposażone są w nowoczesne, wysokopolowe aparaty, pozwalające zobrazować organy wewnętrzne człowieka we wszystkich płaszczyznach, z wysoką rozdzielczością tkankową i przestrzenną.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Chrzanowie


INFORMACJE OGÓLNE O BADANIU

Rezonans magnetyczny wykorzystywany jest w badaniach praktycznie całego ciała. Jest metodą nieinwazyjną i całkowicie bezbolesną. W przypadku badania z użyciem środka kontrastowego należy dodatkowo wypić około 1 litra wody niegazowanej i ściśle zastosować się do wskazań przekazanych wcześniej przez lekarza. W większości przypadków badanie MR może być wykonane po spożyciu posiłku. Przed badaniem wolno zażywać leki, ponieważ rezonans magnetyczny nie wpływa na ich działanie.

Podczas badania dobrze mieć na sobie luźne, wygodne ubranie. Do pomieszczenia badań nie wolno wnosić metalowych przedmiotów, typu: klucze, zegarki, karty magnetyczne, telefony, spinki do włosów. Przed badaniem należy usunąć makijaż, protezy zębowe, elementy biżuterii, aparat słuchowy, okulary, etc.


UWAGA!

Należy pamiętać, że bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania MR są: rozrusznik serca, neurostymulator, wszczepiony aparat słuchowy, metaliczne ciało obce w oku. W przypadku innych metalicznych struktur chirurgicznych czy też metalicznych ciał obcych badanie można wykonać po wcześniejszej konsultacji z lekarzem radiologiem.


PRZEBIEG BADANIA

Badanie trwa zwykle 10-45 minut. Pacjent jest umieszczony w tunelu aparatu w pozycji leżącej na plecach na stole, który przesuwa się do wnętrza aparatu i jest poddany działaniu silnego pola magnetycznego. Badaniu towarzyszą stosunkowo głośne dźwięki pracy urządzenia, którymi jednak nie należy się niepokoić.

Pacjent badany jest w ubraniu (może zostać jednak poproszony o zdjęcie elementów ubioru znajdujących się w okolicy zakresu badania).

W trakcie badania pacjent powinien leżeć bez ruchu. W trakcie badania pacjent ma cały czas możliwość kontaktu z personelem medycznym. W przypadku wystąpienia dolegliwości: uczucie klaustrofobii, duszność, zawroty głowy, nudności czy innych objawów – pacjent powinien natychmiast je zgłosić personelowi.


PO BADANIU:

Rezonans magnetyczny jest badaniem nieinwazyjnym, po jej wykonaniu można spożywać posiłki, prowadzić samochód i wrócić do normalnej aktywności.

W przypadku podania środka kontrastowego stosowanego w obrazowaniu rezonansem magnetycznym, mogą sporadycznie wystąpić objawy:

  • nudności
  • uczucie gorąca
  • metaliczny smak w ustach
  • zawroty głowy
  • swędzenie
  • kołatanie serca

Wystąpienie któregokolwiek z powyższych objawów należy natychmiast zgłosić personelowi.
Po zakończeniu badania, w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu, zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów (około 2,5 litra niegazowanej wody).