ADRESY PLACÓWEK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ


PRACOWNIE TOMOGRAFII KOMPTEROWEJ (TK)


USTROŃ

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny
Pracownia tomografii komputerowej PAKS w Ustroniu
ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń
rejestracja ogólna do oddziału oraz pracowni TK
tel.: +48 33 472 28 00, +48 33 472 28 01

STARACHOWICE
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne im. Wadiusza Kiesza
Pracownia diagnostyki obrazowej - tomografia komputerowa
ul. Radomska 70 d, 27-200 Starachowice
tel.: +48 41 41 249 79 00, +48 41 249 79 20, +48 41 249 79 21
fax: +48 41 249 79 07

RZESZÓW
Polsko-Amerykańśkie Kliniki Serca
Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
Pracownia diagnostyki obrazowej – tomografia komputerowa
ul. Ks. Jałowego 10, 35-030 Rzeszów
rejestracja ogólna do oddziału
tel.:+48 17 780 81 01, 17 780 81 07
pracownia TK
tel.: +48 17 780 81 10PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR)

CHRZANÓW

Polsko-Amerykańskie KlinikiSerca PAKS
Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe
Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
tel.: +48 32 758 69 00, +48 32 758 69 01
fax: +48 32 758 69 03