Znajdź nas

Ładuję...

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca

II Oddział Kardiologiczno-Kardiochirurgiczny
801 502 302, 33 828 93 70

Przy klinice funkcjonuje również zespół poradni specjalistycznych. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Zobacz galerię zdjęć.

CENTRUM OBSŁUGI PACJENTA

               801 502 302

ul. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
tel.: 801 502 302, 33 828 93 70, 33 472 63 10, 33 828 93 90
fax: 33 828 93 93

 

Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku Białej powstał w 2003 roku, następnie w 2012 otwarto Oddział Kardiochirurgiczny. Oprócz 24-godzinnej pomocy chorym z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym niestabilnej dławicy piersiowej i zawału serca, świadczy również wysokospecjalistyczne usługi z zakresu  diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej, wad serca i tętniaków aorty piersiowej, a także z zakresu chirurgii serca.  W klinice przeprowadzane jest szerokie spektrum zabiegów kardiochirurgicznych – od operacji klasycznych, poprzez zabiegi małoinwazyjne z wykorzystaniem techniki endowizyjnej, a kończąc na operacjach opartych o innowacyjną technologię sali operacyjnej hybrydowej.

Bielski oddział PAKS specjalizuje się w wideoskopowych technikach operacyjnych. Posiada naowoczesny sprzęt, który umożliwia m.in. wykonywanie małoinwazyjnych operacji pomostowania wieńcowego, naprawy zastawki mitralnej i trójdzielnej, korekcji wad wrodzonych czy pobierania żyły odpiszczelowej. Oddział posiada dwie sale operacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający przeprowadzanie skomplikowanych operacji serca. Jedna z sal operacyjnych – sala hybrydowa – posiada stacjonarny angiograf wyposażony w rentgenowskie ramię „C“, w pełni zintegrowane ze stołem operacyjnym, dzięki któremu interdyscyplinarny zespół kardiochirurgiczno-kardiologiczny może przeprowadzać innowacyjne operacje implantacji zastawek aortalnych (TAVI, PAVTI), naprawy zastawek mitralnych, endowizyjne operacje naczyń wieńcowych i hybrydowe operacje tętniaków aorty oraz wad strukturalnych serca.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Bielsku-Białej są wiodącą w Polsce placówką pod względem  wyników leczenia kardiochirurgicznego. Nadzór merytoryczny nad działalnością kliniki pełni wybitny kardiochirurg, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek.

Klinika świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadach komercyjnych.

KLINIKA DYSPONUJE ZAPLECZEM:

 • blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi, w tym jedną hybrydową,
 • pracownia hemodynamiki, pracownia radiologii zabiegowej, pracownia elektrofizjologii,
 • nowoczesny oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego,
 • nowoczesny oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
 • sale chorych oddziału kardiologii oraz oddziału kardiochirurgii w większości wyposażone w oddzielne węzły sanitarne,
 • laboratorium,
 • zespół poradni.


Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca II Oddział Kardiologiczno-Kardiochirurgiczny powstał w Bielsku-Białej w Szpitalu Wojewódzkim. Klinika należy do Grupy American Heart of Poland S.A.


Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia
II Oddział Kardiologiczno-Kardiochirurgiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej dołączył w listopadzie 2015 roku do elitarnego grona placówek, które uzyskały certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia.
Jest on formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę, która została potwierdzona w toku wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. PAKS w Bielsku-Białej jest jedną z zaledwie 218 placówek medycznych w Polsce i dwóch w Bielsku-Białej, które mogą się pochwalić taką ministerialną akredytacją.

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

 • dr n. med. Bogdan Gorycki – ordynator oddziału, specjalista kardiolog,
 • dr n. med. Marian Mandecki – zastępca ordynatora, specjalista chorób wewnętrznych,
 • dr n. med. Leszek Kinasz – specjalista kardiolog,
 • lek. med. Jolanta Witkowska-Sikora – specjalista kardiolog
 • dr n. med. Bartosz Skwarna – specjalista kardiolog
 • lek. med. Wojciech Fil – specjalista kardiolog
 • lek. med. Paulina Marek
 • lek. med. Justyna Jankowska-Sanetra
 • lek. med. Wojciech Strzelczyk
 • lek. med. Filip Palarczyk – specjalista kardiolog
 • lek. med. Krzysztof Szulc – specjalista kardiolog

ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII

 • dr hab. n. med. Marek Cisowski – odrynator oddziału, specjalista kardiochirurg
 • lek. med. Witold Gerber – zastępca ordynatora oddziału, specjalista kardiochirurg
 • dr n. med. Wojciech Domaradzki – specjalista kardiochirurg
 • dr n. med. Krzysztof Białek – specjalista kardiochirurg
 • dr n. med. Jolanta Krauze – specjalista kardiologia
 • lek. med. Rajesh Shrestha – specjalista kardiochirurg
 • dr n. med. Agnieszka Drzewiecka-Gerber – specjalista kardiolog
 • lek. med. Sherozbek Karimov – w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii
 • lek. med. Krzysztof Sanetra – w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii
 • lek. med. Michał Guc
 • lek. med. Dominik Zygmunt – w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii

ODDZIAŁ ANESTEZJI I INTENSYWNEJ TERAPII

 • lek. med. Aleksandra Kret – ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Małgorzata Kuczera – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Bożena Pawlak – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Piotr Skóra – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Konrad Leśniak – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

 • mgr Ewa Glońska-Strączek – pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 • mgr Katarzyna Peter – pielęgniarka oddziałowa oddziału kardiochirurgii
 • mgr Małgorzata Kisiel – pielęgniarka oddziałowa oddziału anestezjologicznego, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • lic. Jolanta Sobczyk – pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr Ireneusz Pawlak – koordynator działu perfuzji


 • Anna Borkowska – kierownik administracji
 • Hybrydowe operacje oparte o innowacyjną technologię sali hybrydowej:
  • oprzezskórne i przezkoniuszkowe implantacje zastawki aortalnej (tavi),
  • hybrydowe operacje pomostowania wieńcowego (eacab + pci),
  • hybrydowe operacje rekonstrukcyjne tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej za pomocą stentgraftów,
  • przezskórne leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej za pomocą stentgraftów,
  • leczenie wad strukturalnych serca.
 • Operacje klasyczne z dostępu przez sternotomię:
  • operacja pomostowania naczyń wieńcowych (cabg, opcab),
  • operacje wymiany lub naprawcze zastawek serca,
  • chirurgiczne leczenie migotania przedsionków,
  • operacje tętniaków i rozwarstwień aorty wstępującej, łuku i aorty zstępującej.
 • Operacje małoinwazyjne z wykorzystaniem techniki endowizyjnej:
  • małoinwazyjne pomostowanie naczyń wieńcowych (midcab, eacab),
  • miniinwazyjne pobranie żyły odpiszczelowej wielkiej do pomostowania wieńcowego,
  • małoinwazyjne operacje naprawcze zastawki mitralnej, trójdzielnej, wad wrodzonych serca (mini mvpl.,mini tvpl., pfo closure),--- czy musimy je wypisywać?
  • małoinwazyjne, chirurgiczne leczenie migotania przedsionków.
 • Pełna diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej:
  • badania nieinwazyjne: ekg, ukg, holter, test wysiłkowy,
  • konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne,
  • koronarografia,
  • koronaroplastyka jedno i wielonaczyniowa pnia lewej tętnicy wieńcowej, implantacja stentów,
  • diagnostyka naczyń wieńcowych przy użyciu ivus i ffr,
  • zabiegi walwuloplastyki zastawki mitralnej i aortalnej,
  • zabiegi przezskórnego zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej.