Znajdź nas

Ładuję...

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca

I Oddział Kardiologi Inwazyjnej i Niewydolności Serca
801 502 302, 33 472 28 00

Przy klinice funkcjonuje również zespół poradni specjalistycznych. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Zobacz galerię zdjęć.

CENTRUM OBSŁUGI PACJENTA

             801 502 302

ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń
tel.: 801 502 302, 33 472 28 00
fax: 33 472 28 02

 

Do głównych zadań oddziału PAKS w Ustroniu należy diagnostyka oraz leczenie chorób serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskórnymi. Techniki te pozwalają m.in. na wykrycie miażdżycowych zwężeń tętnic, a następnie na ich poszerzenie i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w mięśniu sercowym, mózgu, nerkach i kończynach dolnych. Leczenie to zapobiega zawałom serca, udarom mózgowym, niedokrwieniu kończyn dolnych oraz niewydolności nerek. Zabiegi te nie wymagają długich hospitalizacji (1-2 dni pobytu w klinice), umożliwiają rehabilitację i powrót do pełnej aktywności życiowej w większości przypadków. W Klinice wykonywane są zarówno endowaskularne zabiegi naczyniowe, jak również operacje klasyczne w zakresie chirurgii naczyniowej. Zabiegi ratujące ludzkie życie są wykonywane w klinice przez całą dobę (dyżury 24-godzinne).

Klinika świadczy usługi medyczne na zasadzie prywatnej odpłatności.

KLINIKA DYSPONUJE ZAPLECZEM:

 • oddział kardiologiczny,
 • oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego,
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
 • sale chorych wyposażone w oddzielne węzły sanitarne,
 • nowoczesny blok operacyjny,
 • pracownia radiologii zabiegowej, pracownia hemodynamiki, pracownia elektrofizjologii,
 • pracownia tomografii komputerowej, (wyposażona w 128-rzędowy tomograf komputerowy),
 • zespół poradni kardiologicznych i chirurgii naczyniowej.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca I Oddział Kardiologi Inwazyjnej i Niewydolności Serca funkcjonuje od 1 marca 2001 roku i powstał na bazie Sanatorium Uzdrowiskowego w Ustroniu. Klinika należy do Grupy American Heart of Poland S.A.

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 • dr n. med. Marek Król – ordynator, specjalista kardiolog,
 • dr n. med. Bogna Gabrylewicz – zastępca ordynatora, specjalista kardiolog,
 • lek. med. Grzegorz Gałuszka – specjalista kardiolog,
 • dr n. med. Tadeusz Dzielski – specjalista kardiolog,
 • lek. med. Leszek Tesarczyk – specjalista kardiolog,
 • lek. med. Katarzyna Rolbiecka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog,
 • lek. med. Wieja Paweł – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. med. Małgorzata Wawrzyniak – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. med. Maciej Pruski – lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. med. Michał Jakubowski – lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • mgr Ewa Mazurek – pielęgniarka oddziałowa,
 • Małgorzata Lis – Kierownik Administracji 
 • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii, radiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej:
  • koronarografia i angiografia naczyń wieńcowych i obwodowych, angiotomografia, flebografia,
  • koronaroplastyka i angioplastyka tętnic wieńcowych i obwodowych (szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych) z wykorzystaniem technik aterektomii oraz implantacji stentów,
 • wewnątrznaczyniowe leczenie zespołu stopy cukrzycowej,
  • operacje tętnic metodą hybrydową (metodą wewnątrznaczyniową i klasyczną),
  • operacje tętniaków aorty brzusznej i piersiowej z implantacja stentgraftów aortalnych ,
  • operacje pomostowania w odcinku aortalno-biodrowym, aortalno-udowym, udowo-podkolanowym,
  • operacje tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych,
  • operacje tętnic szyjnych, kręgowych i łuku aorty,
  • wytwarzanie dostępu naczyniowego do dializ – przetoki tętniczo-żylne, endowaskularne korekcje przetok tętniczo-żylnych,
  • operacje naczyń żylnych – zabiegi w zakresie zwężeń/niedrożności żył układu głębokiego, laserowe zabiegi żylaków,
  • leczenie ostrych stanów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej),
  • konsultacje w zakresie schorzeń kardiologicznych i chorób naczyń,
  • diagnostyka obrazowa przy użyciu 128-rzędowego tomografu komputerowego,
  • badania nieinwazyjne: EKG, UKG, holter, holter RR, test wysiłkowy, USG tętnic kończyn dolnych i górnych, USG jamy brzusznej, USG żył kończyn dolnych i górnych.