Aktualności

Szpital XII Odzial Kardiologiczny PAKS w Bełchatowie z pierwszą akredytacją Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne!

Standardy akredytacyjne dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne zostały ogłoszone przez Ministra Zdrowia pod koniec 2015 roku i są dedykowane dla szpitali, które posiadają nie więcej niż  50 łóżek szpitalnych, wąskoprofilowych, a także realizujących procedury w trybie jednego dnia.

Dotychczas zgodnie z tymi standardami certyfikatu akredytacyjnego nie otrzymał żaden szpital w Polsce.

Wizytę akredytacyjną przeprowadził w dniach 2 i 3 sierpnia br. zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pod przewodnictwem Profesora Rafala Nizankowskiego.

Szpital XII Odzial Kardiologiczny PAKS w Bełchatowie jest zakładem leczniczym spółki American Heart of Poland S.A., prowadzącej sieć szpitali w całej Polsce zapewniających usługi medyczne z zakresu kardiologii, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, chirurgii ogólnej i leczenia chorób wewnętrznych.

Certyfikat potwierdza bardzo wysoka jakość opieki nad pacjentem, spełnianie bardzo wysokich standardów, w tym swiadczeń medycznych, organizacji pracy, zarządzania,  infrastruktury budowlanej sprzetu, dokumentacji medycznej, analizy wyników leczenia, monitorowania wskazników działalności klinicznej i wskaźników jakości, zapobiegania zdarzeniom niepożądanym czy wysokiego zaawansowania technologicznego.