Aktualności

Nowa Rada ds.Poprawy Jakości Powietrza

W nowej Radzie ds. Poprawy Jakości Powietrza, powołanej przez prezydenta Katowic zasiada Prof. Paweł Buszman.

Zanieczyszczenie powietrza bezpośrednio przekładają się na większą liczbę incydentów sercowo-naczyniowych oraz zgonów dlatego tak istotna jest działalność Rady. W jej skład weszło 10 osób; są wśród nich eksperci i urzędnicy, którzy będą opiniować projekty uchwał związanych z jakością powietrza i proponować korzystne dla środowiska rozwiązania. 

 

 Katowice są liderem w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza - oświadczył podczas czwartkowej (25 kwietnia) konferencji prasowej prezydent miasta Marcin Krupa. W tym kontekście wymienił m.in. system dopłat do wymiany źródeł ciepła, dofinansowanie zakupu dobrej jakości opału dla osób w trudnej sytuacji materialnej i działania edukacyjne.

- Działań jest dużo i notujemy poprawę, ale nie taką, jakiej oczekiwalibyśmy my i nasi mieszkańcy. Postanowiłem więc powołać Radę ds. Poprawy Jakości Powietrza, złożoną z ekspertów zewnętrznych i urzędników naszego miasta. Liczymy na ich pomysły i wiedzę ekspercką. Nie będziemy szczędzili środków na działania realnie poprawiające jakość powietrza w metropolii - dodał Marcin Krupa.

Przez trzy lata - od 2015 do 2017 r. - miasto Katowice dofinansowało łącznie wymianę 1495 źródeł ciepła za ponad 11,5 mln zł, a tylko w zeszłym roku - 1071 za ponad 9 mln zł. W 2019 roku planowana jest wymiana ponad 1500 źródeł ciepła za ok. 14 mln zł. W mieście realizowany jest też projekt o wartości 100 mln zł polegający na dociepleniu 45 budynków użyteczności publicznej. Do walki z niską emisją przyczyniają się też kontrole Straży Miejskiej realizowane m.in. z użyciem drona. O ile w 2016 roku co szósta kontrola potwierdzała spalanie śmieci, to w 2018 r. na 4429 przeprowadzonych kontroli już tylko co trzydziesta, co - zdaniem urzędników - potwierdza skuteczność działań edukacyjnych.

W Katowicach działa pierwsze centrum przesiadkowe typu Park and Ride, trwa budowa trzech kolejnych o wartości ponad 260 mln zł; w ostatnim czasie miasto zakupiło też za ponad 100 mln 100 nowoczesnych autobusów, w tym pięć elektrycznych. Dobiega również końca projektowanie nowej linii tramwajowej na południe miasta. Te wszystkie działania mają sprawić, że wielu mieszkańców metropolii przesiądzie się z samochodu na komunikację publiczną, co realnie przyczyni się do zauważalnego spadku emisji zanieczyszczeń.

Pod koniec marca w Ustroniu odbyło się drugie już Forum Antysmogowe „Powstrzymać smog. Wyzwania i rozwiązania dla Polski”

Forum stało ono się miejscem spotkań i wymiany poglądów oraz poszukiwania nowych rozwiązań w walce z coraz bardziej groźnym i szkodliwym dla zdrowia smogiem. Nie wystarczy już bowiem samo budowanie świadomości o zagrożeniach związanych ze smogiem, trzeba aktywnie przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu się i walczyć z jego skutkami.

Prof. Paweł Buszman przypomniał liczne badania potwierdzające, że zanieczyszczenie powietrza - szczególnie pyłami - bezpośrednio przekłada się na większą liczbę incydentów sercowo-naczyniowych oraz zgonów. - Dotyczy to nie tylko osób starszych, ale nawet sportowców - lekarze nieraz mają do czynienia z biegaczami, którzy doznali zawału w efekcie uprawiania sportu w czasie alarmu smogowego. Jako członek rady i lekarz chcę zwracać uwagę na kwestie zdrowia mieszkańców - powiedział.