Aktualności

„Niedokrwienna niewydolność serca: mechanizm, diagnostyka i leczenie”

28.02-01.03.2019 XII Konferencja pt. „Niedokrwienna niewydolność serca: mechanizm, diagnostyka i leczenie”.

Organizator: Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych

Program Konferencji do pobrania.