Aktualności

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe ze Złotym Laurem Jakości

Należące do grupy American Heart of Poland Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe zostało uhonorowane tytułem Złoty Laur Jakości. To rokrocznie przyznawane przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku wyróżnienie przyznawane jest firmom za wdrażanie nowoczesnych metod Zarządzania przez Jakość TQM.

Pomorska Nagroda Jakości przyznawana jest organizacjom, które reprezentują najlepszą organizację i skuteczne zarządzanie, produkują nowoczesne wyroby oraz świadczą usługi na wysokim poziomie. Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe otrzymało Złoty Laur Jakości w kategorii „średnie organizacje”, znajdując się w gronie 17 wyróżnionych podmiotów. Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości odbył się już po raz dziewiętnasty.

Konkurs organizowany przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku promuje nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem oraz przyczynia się do podnoszenia poziomu organizacyjnego i technicznego firm regionu Pomorza, wspomagając je w konkurowaniu z innymi organizacjami w Europie. Zdobycie Pomorskiej Nagrody Jakości umożliwia przystąpienie do Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości, którego celem jest rozwijanie współpracy w zakresie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością.

Pobierz informację prasową.

Galeria