Aktualności

Forum Europa-Ukraina

Forum Europa-Ukraina

24-25 stycznia 2019, Rzeszów

 

Panel pt. "Starzejące się społeczeństwo - wyzwanie społeczno-medyczne"

W dniu 24 stycznia 2019 r. odbył się pierwszy z paneli poświęcony systemowi ochrony zdrowia oraz współpracy polsko-ukraińskiej pt. "Starzejące się społeczeństwo - wyzwanie społeczno-medyczne", który prowadziła Ewelina Zych-Myłek, CEO IQ (Eleven ZETT Productions) i ekspert komunikacji w ochronie zdrowia. Starzenie się społeczeństwa to problem, który narasta zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie od wielu lat. Obu państwom dają się we znaki braki kadrowe, niedostatki w opiece na osobami starszymi czy przewlekle chorymi. Wśród wielu reform, które wprowadzono w tych państwach w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej, najtrudniejsze okazały się bowiem zmiany w zakresie systemu ochrony zdrowia. Potrzeby starzejących się i coraz bardziej wymagających wschodnioeuropejskich społeczeństw stale rosną stawiając coraz to nowe wyzwania przed polską i ukraińską służbą zdrowia. Czy inwestycje w infrastrukturę medyczną oraz rozwój opieki długoterminowej i uzdrowiskowej staną się remedium na tę bolączkę? Między innymi na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy Forum.

W opinii Marcina Pakulskiego (Członek Instytutu, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji), postęp, który dokonał się w polskiej medycynie na przestrzeni ostatnich lat może być dobrą przesłanką do nawiązania nowej współpracy między dwoma państwami i obopólnego korzystania ze swoich doświadczeń. Według Pakulskiego doświadczenia zarówno publicznego, jak i prywatnego sektora to wartość uniwersalna, którą warto się dzielić.

-       Pod względem demograficznym, społeczeństwa Polski i Ukrainy są do siebie podobne, podobnie przebiega w nich proces starzenia się. Zresztą zbliżoną sytuację pod tym kątem obserwujemy teraz w całej Europie. Czekają nas ogromne wyzwania społeczne, zdrowotne i finansowe związane z zapewnieniem seniorom odpowiednio zorganizowanej i efektywnej opieki medycznej - tłumaczył Marcin Pakulski, specjalista zdrowia publicznego, członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii przy Narodowym Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR).

Pozytywny przykład prywatnej opieki medycznej przedstawił Marek Król (Wiceprezes Zarządu AHP, Dyrektor ds. Medycznych, American Heart of Poland) - tysiąc łóżek w sieci podmiotu pozwala na kierowanie pacjentów bezzwłocznie na rehabilitację zgodną z indywidualnymi potrzebami.

-       Nasze szpitale oferują zarówno Polakom, Ukraińcom i innym cudzoziemcom, pełną gamę świadczeń medycznych, oddziały kardiologiczne hospitalizują pacjentów z niewydolnością serca, chorobą wieńcową, chorobami zastawkowymi. Leczymy także chorych metodami interwencyjnymi. Jestesmy przygotowani na przyjęcie chorych z Ukrainy - podkreśla dr Marek Król, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Medycznych American Heart of Poland - Posiadany ukraińsko i rosyjskojęzyczny personel, w tym pielęgniarki. Ponadto do Grupy AHP należy Uzdrowisko Ustroń - duży obiekt dysponujący tysiącem łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji kardiologicznej, wszyscy nasi pacjenci z naszych klinik kardiochirurgicznych trafiają bezpośrednio na dwu, trzytygodniowe turnusy rehabilitacyjne do Uzdrowiska Ustroń. Planujemy także współpracę ze stroną ukraińską w zakresie budowy na Ukrainie placówek kardiologicznych - dodał Król.

Robert Bugaj (Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego, Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Rzeszowie) zwrócił jednak uwagę na problem sytuacji Podkarpacia, również w kontekście bezpośredniego sąsiedztwa z Ukrainą, a więc większej migracji osób - na Podkarpaciu niedobór kadr medycznych jest jednym z największych w Unii Europejskiej. Rozwiązaniem mógłby być napływ pracowników sektora medycznego z Ukrainy - aby jednak mogło się to stać, państwo musi się szybko uparać z powracającym problemem nostryfikacji dyplomów. Justyna Łotocka zaznaczyła, że również turystyka medyczna to szansa dla całego regionu, zapraszając do współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Starzejące się społeczeństwo szybko spowoduje eskalację problemu, a problemy kadrowe zaczną odbijać na leczeniu pacjentów geriatrycznych, a więc zarazem kardiologicznych czy onkologicznych. Barbara Zych (Kierownik, PZOZ, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu) podkreślała jednak, że naszym bezdyskusyjnym obowiązkiem moralnym jest przede wszystkim udzielanie pomocy potrzebującym - najpierw pomoc, a dopiero potem jej finansowanie.

Panel pt. “Reformowanie systemu ochrony zdrowia. Dlaczego tak trudno o sukces?”

25 stycznia 2019 r. odbył się drugi panel poświęcony systemowi ochrony zdrowia pt. “Reformowanie systemu ochrony zdrowia. Dlaczego tak trudno o sukces?”, który poprzedziła rozmowa z Konstantym Radziwiłłem, byłym ministrem zdrowia.

Społeczeństwa Ukrainy i Polski są dosyć podobne pod względem demograficznym i  proces starzenia się będzie przebiegał w nich podobnie. Zbliżona sytuacja występuje w całej Europie. Wiążę się to z ogromnymi wyzwaniami dla systemu opieki zdrowotnej. Już podczas wcześniejszych edycji Forum uczestnicy zwracali uwagę na potencjalną potrzebę przeprowadzki obywateli Ukrainy na emeryturę do Polski z racji stabilniejszej sytuacji politycznej, lepszych standardów leczenia, a także podobieństw kulturowych i językowych, jak również na możliwość korzystania Ukrainy z polskich doświadczeń w zakresie reformowania służby zdrowia.

W eksperckiej dyskusji udział wzięli paneliści - Tymofiy Badikow (Wiceprzewodniczący Rady Społecznej, Ministerstwo Ochrony Zdrowia, Ukraina), Zbigniew Czyż (Przewodniczący Rady Nadzorczej, American Heart of Poland, Polska), Roman Kolek (Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polska), Konstanty Radziwiłł (Senator, Senat RP, Polska), Wiktor Szafranskiy (były p.o. Ministra Zdrowia, Narodowy Uniwersytet Medyczny im. O. Bohomolca, Ukraina) oraz komentatorzy Stanisław Kruczek (Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Polska) i Adam Szlachta (American Heart of Poland). Panel moderowała Janina Sokołowska (Redaktor Naczelny, Polityczne Wiadomości na Ukrainie, Ukraina ).

Wśród wniosków, które padły podczas rozmowy, znajdziemy m.in. postulat rozważnego wprowadzenia systemy komplementarnych ubezpieczeń. Żaden system nie jest doskonały, szczególnie, jeżeli podobnie jak na Ukrainie, zdrowie pacjenta nierzadko bywa uzależnione od zasobności jego portfela. Przynosi to jednak jedną zaletę – Ukraińców łatwiej przekonać do skutecznej profilaktyki chorób, podając argumenty finansowe dot. leczenia w przyszłości.

Polski system również potrzebuje gruntownej reorganizacji – do tej pory opierało się to na szybkich, często radykalnych decyzjach. W budowaniu zmian powinniśmy krytycznie patrzeć na państwa zachodnie, opierając się na ich sukcesach i porażkach. Dobrym przykładem do wdrożenia jest to, że na Zachodzie większość lekarzy z przewlekłymi chorobami w stabilnym stanie jest pod opieka internistów, nie specjalistów. To czyni system bardziej wydolnym. Zdecydowanie nie powinniśmy jednak opierać się na przykładzie amerykańskim, który kreuje nierówności w dostępie usług przy jednoczesnych ogromnych wydatkach i słabych wynikach. Bardzo istotne w polskim systemie ochrony zdrowia jest natomiast  współistnienie i komplementarność publicznej i prywatnej opieki medycznej. Zdaniem zarówno Romana Kołka, Wicemarszałka Województwa Opolskiego, jak i Stanisława Kruczka, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ukraina powinna czerpać z polskich doświadczeń w tym zakresie.

-       Myślę, że dobrym przykładem dla Ukrainy jest dynamika rozwoju sieci kardiologii interwencyjnej w  Polsce - mówił Adam Szlachta z American Heart of Poland. Polska plasuje się na czwartym miejscu na świecie pod względem jakości i efektywności wykonywanych zabiegów, przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. W latach 2000-2010 śmiertelność po zawale serca spadła w Polsce z 22 proc. do 5 proc.


Poniżej linki dotyczące uczestnictwa grupy American Heart of Poland w Forum Europa-Ukraina, które pojawiły sie w poszczególnych czasopismach.

Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/Zdrowie-/190139821-Polska-azylem-medycznym-dla-Ukrainy.html

Termedia z dziś:

https://www.termedia.pl/mz/Starzenie-sie-spoleczenstwa-to-problem-i-w-Polsce-i-na-Ukrainie,33148.html

Forum Ekonomiczne:

http://www.forum-ekonomiczne.pl/polska-azylem-medycznym-dla-ukrainy/