Telefony zawałowe

Telefony zawałowe zostały udostępnione dla kadry medycznej z całej Polski do natychmiastowego kontaktu z placówką PAKS w celu udzielenia informacji o możliwości przyjęcia pacjenta na oddział, jak również w celu konsultacji trudnych i nagłych przypadków. Telefony są aktywne 24 godziny na dobę, po drugiej stronie zawsze dyżuruje lekarz.

Telefony nie powinny służyć do kontaktu Pacjentom.
Pacjenci powinni kontaktować się z oddziałem za pośrednictwem recepcji.
W przypadku zagrożenia życia – z telefonem ratunkowym pogotowia:

999 – zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych
112 – numerem alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej, obsługuje telefony zarówno stacjonarne, jak i komórkowe

Telefony zawałowe PAKS

Ustroń 603 464 546
Bielsko-Biała 508 463 500
Dąbrowa Górnicza 603 203 766
Kędzierzyn Koźle 605 334 116
Starachowice 500 135 684
Tychy 508 370 277
Nysa 725 096 001
Chrzanów 665 446 664
Bełchatów 785 027 900
500 178 874
Mielec 665 331 202
Zgierz 606 440 290