Rehabilitacja po zawale serca

Skuteczna rehabilitacja po zawale serca zależy przede wszystkim od  rozległości i umiejscowienia przeżytego zawału, obecnej kondycji pacjenta oraz chorób współwystępujących. Rehabilitację po zawale serca rozpocząć należy od zmiany dotychczasowego trybu życia i wdrożenia kilku zasad:

  • należy przejść na zdrową, lekkostrawną  dietę;
  • jeśli to konieczne – zmniejszyć masę ciała i utrzymywać odpowiednią wagę
  • całkowicie wyeliminować papierosy;
  • ograniczyć alkohol do czerwonego wytrawnego wina w niewielkich ilościach;
  • ograniczyć spożywanie mocnej kawy;
  • unikać nadmiernego  wysiłku;
  • zminimalizować stres;
  • regularnie przyjmować zalecone leki;
  • regularnie chodzić na zalecane wizyty lekarskie.

Współcześnie lekarze odchodzą od zalecania pacjentom ciągłego wypoczynku, a wręcz przeciwnie namawiają „zawałowców” do zwiększenia aktywności fizycznej, której skutki są pozytywne nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale również psychicznego. Regularny ruch na świeżym powietrzu sprzyja wytwarzaniu obocznego krążenia wieńcowego, dzięki czemu powstają nowe połączenia między naczyniami krwionośnymi serca, które zaopatrują w krew zagrożone zawałem miejsca.

Rehabilitacja po zawale serca powinna zacząć się od ułożenia optymalnego planu przez wykwalifikowanego rehabilitanta na podstawie testów wysiłkowych. Ustali on odpowiednie natężenie aktywności, które będzie najkorzystniejsze dla rekonwalescenta. Warto skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych oferowanych przez NFZ lub ZUS.

Program rehabilitacji po zawale serca jest czynnikiem decydującym o powrocie pacjenta do codziennej  aktywności. Zawiera on:

- kompleksowe badania diagnostyczne

- oceną stanu zdrowia pacjenta

- indywidulany zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych, przygotowany na podstawie powyższych badań.

Program rehabilitacji pozawałowej jest realizowany w Uzdrowisku Ustroń i jest efektem ścisłej współpracy wybitnych kardiologów z Polsko – Amerykańskich Klinik Serca z dietetykami i rehabilitantami z Uzdrowiska Ustroń.

Więcej o programie rehabilitacji pozawałowej