Zawał serca


Złota godzina przy zawale serca

Zawał serca wciąż jest najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i powoduje śmierć w 50% przypadków. Najczęściej chorzy umierają przed dotarciem do szpitala. W przypadku zawału serca kluczowy jest czas. Każda minuta opóźnienia zmniejsza szansę na przeżycie.

Typowy zawał serca objawia się bólami, które przeważnie nie ustępują po zaprzestaniu wysiłku lub po zażyciu nitrogliceryny. Chorzy najczęściej opisują ból jako rozpierający, rozrywający, ściskający, duszący, rwący albo palący. Występuje zwykle za mostkiem bądź po lewej stronie klatki piersiowej, rzadziej z prawej strony lub w jamie brzusznej. Ból może promieniować do lewego barku, ramienia, łokcia, dłoni, szyi, gardła, szczęki albo pleców. Inne objawy to pocenie się, nudności, osłabienie, uczucie duszności i tzw. krótki oddech – wyjaśnia prof. Andrzej Bochenek, kardiochirurg z Polsko Amerykańskich Klinik Serca.

Najważniejszy jest czas

Pomimo, że zawał mięśnia sercowego rozwija się przez wiele godzin. Chorzy, którzy trafią do ośrodka kardiologicznego w ciągu tzw. złotej godziny od początku bólu wieńcowego, odnoszą największe korzyści i mają szansę na powrót do zdrowia. Przy zawale serca kluczowe jest jak najszybsze udrożnienie zatkanej tętnicy i zmniejszenie strefy niedokrwienia aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego. Leczenie pacjentów z zawałem serca to proces wieloetapowy i długotrwały. Składa się z hospitalizacji pacjenta, rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, regularnego podawania leków, zmiany nawyków żywieniowych, regularnych wizyt w poradni kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej oraz czasem także implantacji urządzeń typu kardiostymulator czy kardiowerter.

Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca (KOS)

Program KOS powstał z myślą o osobach po zawale serca i jako jedyny zapewnia kompleksową opiekę i rehabilitację nad pacjentem kardiologicznym. KOS skutecznie ogranicza śmiertelność oraz inwalidztwo z powodu niewydolności serca. Pomaga chorym w szybkim powrocie do zdrowia i aktywności zawodowej.

Cztery moduły

Program KOS-Zawał składa się z czterech modułów.

I Moduł obejmuje hospitalizację pacjenta, która obejmuje leczenie zachowawcze i diagnostykę. W ramach tego modułu pacjent jest diagnozowany, a następnie, zgodnie z potrzebami, wdrażane jest leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne.

II Moduł to rehabilitacja kardiologiczna, w tym rehabilitacja stacjonarna, ambulatoryjna i telerehabilitacja.

III Moduł zapewnia pacjentom kardiologicznym elektroterapię.

IV Moduł programu zawiera specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca. W jej ramach pacjent powinien mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, z możliwością dostępu do świadczeń wraz z badaniami diagnostycznymi w oddziale kardiologicznym 24 godziny na dobę. Średnio powinny być to być 4 wizyty w roku. Moduł czwarty kończy się tzw. bilansem opieki, czyli specjalistyczną poradą obejmującą badania laboratoryjne oraz podsumowanie stanu klinicznego pacjenta. 

Zobacz jak skorzystać z programu KOS - link

Elektroniczny anioł stróż…dla osób po zawale serca

Świetną formą opieki medycznej jest  telemonitoring TeleEkg, to jedyna możliwości wykonania badania EKG w momencie występowania dolegliwości, w każdym miejscu i o każdej porze dnia czy w nocy otrzymujemy informację zwrotną, co dalej, reakcję personelu medycznego w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia. Są to niewielkie urządzenia, które pacjent dostaje do domu po zawale i w momencie, gdy coś mu dolega; czuje zaburzenia serca, ból, gniecenie w klatce piersiowej, może wykonać badanie serca. Urządzenie automatycznie przesyła zapis EKG do Centrum Monitorowania Serca, które znajduje się w Polsko Amerykańskich Klinikach Serca w Tychach. Wyspecjalizowany personel medyczny natychmiast analizuje dane EKG i oddzwania do pacjenta informując go, co w EKG wyszło.

Jak zamówić monitoring serca - link