Choroby kardiologiczne

Choroby układu krążenia oraz choroby serca, znane również jako choroby kardiologiczne stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce. Dotykają szczególnie mężczyzn po 40. roku życia znajdujących się w tzw. grupie ryzyka.

Najczęstsze choroby układu krążenia to:

  • zawał mięśnia sercowego,
  • choroba wieńcowa lub niedokrwienna,
  • miażdżyca,
  • udar mózgu,
  • niewydolność serca.

Wśród czynników ryzyka, przyczyniających się do ich rozwoju, wymienić można niewłaściwy tryb życia (stosowanie używek, nadwagę, brak aktywności fizycznej), uwarunkowania genetyczne , współwystępowanie niektórych chorób (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca), a także zanieczyszczenie powietrza. Badania, które pomagają zdiagnozować choroby układu krążenia to m.in.: RTG klatki piersiowej, EKG serca, USG metodą Dopplera, echokardiografia, koronarografia czy holter.

Współczesna medycyna pozwala na zahamowanie rozwoju chorób układu krążenia, szczególnie we wczesnym etapie. Konieczne jest do tego poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat czynników ryzyka oraz profilaktyka.