Badania układu krążenia

Choroby układu krążenia są przyczyną większości zgonów w Polsce. Wśród nich można wymienić m.in. nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, niewydolność serca. Profilaktyka prozdrowotna oraz wczesne wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu krążenia pozwala na skuteczne leczenie.

Jakie badania układu krążenia może zlecić lekarz?

  • Angiokardiografia – badanie wykonywane w miejscowym znieczuleniu pozwalające na obrazową ocenę budowy jamy serca i naczyń krwionośnych, a tym samym na wskazanie ewentualnych zmian patologicznych.
  • Echokardiografia – obrazowe badanie serca i naczyń krwionośnych przy zastosowaniu ultradźwięków o częstotliwości od 1 do 10 MHz umożliwiające określić m.in. przepływ krwi w przedsionkach komór, w przedsionkach i komorach serca.
  • Holter – badanie dające możliwość oceny całodobowej pracy serca i wskazania na ewentualne zaburzenie w jego pracy, rytmie.

Aby dokonać prawidłowej oceny stanu układu krążenia, wskazane jest również wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego, sprawdzenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów, określanie BMI.