Przygotuj się do wizyty

Pacjent przyjęty do diagnostyki inwazyjnej układu krążenia w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca powinien ze sobą zabrać:

  • aktualne skierowanie do oddziału PAKS od kardiologa bądź lekarza rodzinnego,
  • dowód osobisty,
  • kartę chipową,
  • dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne (legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta / rencisty, kopia formularza ZUS RMUA, zaświadczenie z KRUS, PUP, OPS, ostatni odcinek renty / emerytury),
  • dokumentację medyczna, w tym: kserokopie wypisów ze szpitala, test wysiłkowy lub echo serca, wyniki takich badań, jak: lipidogram, kreatynina, jonogram, TSH (jeśli były wykonywane),
  • listę stosowanych leków.

Na tydzień przed planowanym terminem pracownik PAKS poinformuje pacjenta telefonicznie o dokładnej dacie, godzinie i miejscu zgłoszenia. Wszelkie zapytania i niejasności można wyjaśnić telefonicznie pod numerem recepcji danego oddziału.