Chirurg naczyniowy

Zapewnienie drożności w układzie krwionośnym i limfatycznym – to najogólniej ujęte zadania, jakie ma do zrealizowania chirurg naczyniowy. Diagnostyka w chirurgii naczyniowej opiera się na badaniu ultrasonograficznym, a dokładnie USG Doppler. Jego wynik daje dokładny obraz naczyń krwionośnych oraz oznaczenie przepływu krwi i jest podstawą dalszego leczenia.

Do chirurga naczyniowego zgłaszają się pacjenci cierpiący m.in. na żylaki kończyn dolnych i miażdżycę tętnic. Podjęcie leczenia schorzeń w obrębie układu krwionośnego zapobiega amputacji kończyn, a także zagrażającym życiu pacjenta zatorom tętniczym.

Chirurg naczyniowy odpowiada również za leczenie:

  • tętniaków aorty piersiowej i brzusznej;
  • niedrożności naczyń (odcinek aortalno-udowy, udowo-podkolanowy);
  • zwężenia tętnicy szyjnych;
  • wewnątrznaczyniowe, tj. angioplastykę aorty, naczyń szyjnych, podobojczykowych, kręgowych, trzewnych, biodrowych, udowych, podudzia i stopy.