III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: (+48) (32) 764 27 24, (32) 764 30 30,
fax:(+48) (32) 764 27 30

 

 

Aby sprostać wyzwaniom i nieść jak najszybciej pomoc potrzebującym pacjentom w Zagłębiu Dąbrowskim i jego okolicach, w należącym do miasta Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej, 15 września 2005 roku otwarto III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrofizjologii, Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Dzięki lokalizacji Kliniki w Centrum Zagłębia pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi z tego terenu będą mogli, otrzymać pomoc w czasie nie dłuższym niż określają to zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego czyli maksymalnie do 90 minut.

Dąbrowska Klinika dysponuje dwuosobowymi salami chorych wyposażonymi w oddzielne węzły sanitarne, salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, nowoczesnym angiografem mającym zastosowanie w procesie diagnostycznym (ocena stanu naczyń wieńcowych, mózgowych, nerkowych i tętnic kończyn dolnych) i leczniczym (angioplastyka tętnic wieńcowych i obwodowych).

W Klinice znajduje się nowoczesna pracownia badań nieinwazyjnych oraz poradnia kardiologiczna. Personel stanowi doświadczoną kadrę medyczną dbającą o wysoki standard świadczonych usług.

Oferowane świadczenia medyczne w zakresie kardiologii obejmują :

  • konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne,
  • badania nieinwazyjne EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy,
  • diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej:
    • koronarografię i angiografię tętnic obwodowych,
    • koronaroplastykę i angioplastykę tętnic obwodowych (szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych) z wykorzystaniem technik aterektomii oraz implantacji stentów.
  • leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej).
  • koronarografię

 

  •  

galeria

III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii

III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii

III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii

III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii

III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii