Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

ul. Topolowa 16 (Szpital Powiatowy)
32-500 Chrzanów
tel.: (+48) (32) 625 81 20, (+48) (32) 625 81 30
fax: (+48) (32) 625 81 25

poznaj personel kliniki

 

Miażdżyca jest bez wątpienia chorobą, której leczenie wymaga zaangażowania lekarzy różnych specjalizacji, a ich współpraca leży u podstaw prawidłowej diagnostyki i leczenia chorych. Oddziałami, na których najczęściej hospitalizowani są pacjenci z miażdżycą są oddziały kardiologiczne i chirurgii naczyniowej, które w polskich warunkach najczęściej funkcjonują jako odrębne jednostki. Korzystną ideą wydaje się być stworzenie jednostki organizacyjnej zawierającej obydwa te oddziały. Największą korzyść z jej istnienia mogą odnieść pacjenci z rozsianym procesem miażdżycowym. Chorym można w takim ośrodku zapewnić kompleksową diagnostykę i leczenie miażdżycy całego drzewa naczyniowego, jak również możliwość szybkiego zaopatrzenia powikłań.

Powyższy cel przyświecał Polsko-Amerykańskim Klinikom Serca, które w październiku 2009 roku utworzyły na bazie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe. Jest to jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, w obrębie którego umieszczono oddział kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyniowej oraz pracownię rezonansu magnetycznego. Pozwala to na szeroko pojętą kompleksową ocenę pacjenta pod kątem występowania chorób serca i naczyń. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla chorego dotkniętego miażdżycą, która zazwyczaj nie ogranicza się do jednego obszaru naczyniowego.

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe pełni 24-godzinne dyżury hemodynamiczne oraz naczyniowe, dysponuje 12 łóżkami kardiologicznymi oraz 12 łóżkami chirurgii naczyniowej. Pracownia rezonansu magnetycznego wyposażona jest w nowoczesny aparat Philips Interia o natężeniu pola magnetycznego 1,5 tesli. Pracownia ultrasonograficzna zapewnia możliwość wykonywania badań echokardiograficznych oraz oceny naczyń obwodowych.

We wszystkich oddziałach PAKS usługi medyczne świadczone są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz na zasadzie prywatnej odpłatności.

Oferowane usługi medyczne w Małopolskim Centrum Sercowo-Naczyniowym:

 • leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej)
 • koronarografia
 • angioplastyka wieńcowa z implantacją stentu
 • walwuloplastyka mitralna
 • angiografia tętnic obwodowych
 • angioplastyka z implantacją stentu (tętnic nerkowych, biodrowych i tętnic obwodowych kończyn dolnych)
 • stentowanie tętnic szyjnych
 • operacje tętnic szyjnych
 • implantacja stentgraftów aortalnych
 • operacje pomostowania w odcinku aortalno-biodrowym, aortalno-udowym, udowo-podkolanowym
 • operacje tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych
 • operacja żylaków z safenektomią, operacja żylaków laserem wewnątrznaczyniowym, wycięcie lokalne żylaków, skleroterapia żylaków
 • porada konsultacyjna
 • badanie CDD obwodowe (różne obszary)

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Małopolskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego

W pracowni wykonujemy pełen zakres badań MR:

 • badanie MR głowy
 • badanie MR przysadki mózgowej
 • badanie MR oczodołów
 • badanie MR piramid kości skroniowej
 • badanie MR twarzoczaszki
 • badanie MR zatok obocznych nosa
 • badanie MR kręgosłupa i rdzenia kręgowego w odcinkach (szyjnym, piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym)
 • badanie MR układu kostno-stawowego
 • badanie MR jamy brzusznej
 • badanie MR miednicy małej
 • badanie MR naczyń
 • badanie MR dróg żółciowych (cholangio MR)

galeria

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe

Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe