XII Oddział Kardiologiczny PAKS

97-400 Bełchatów
ul. Czapliniecka 123
tel.: (+48) (44) 633 16 00
fax: (+48) (44) 633 10 20

Numery zawałowe: 785 02 79 00 ; 500 17 88 74

 

Choroby układu krążenia, w szczególności wywołane procesem miażdżycowym pozostają wciąż główną przyczyną zgonów i inwalidztwa w Polsce. Leczenie zawału serca czy przewlekłej choroby wieńcowej stało się dziś domeną wysokiej klasy specjalistów i ośrodków wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Do niedawna warunki te spełniały jedynie kliniki uniwersyteckie, które nierzadko jednak znajdują się z dala od miejsca zamieszkania pacjenta. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zostały założone w 2000 roku przez grupę wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych z ideą rozpowszechnienia najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych poprzez stworzenie sieci nowoczesnych oddziałów kardiologicznych i angiologicznych. Oddziały PAKS mieszczą się w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Kędzierzynie-Koźlu, Starachowicach, Mielcu, Polanicy Zdroju, Nysie, Tychach, Chrzanowie, Rzeszowie a od 2011 roku również w Bełchatowie. Zapleczem diagnostyki nieinwazyjnej jest Poradnia Wielospecjalistyczna we Wrocławiu. Kliniki posiadają również pracownie TK i RM w Oleśnicy, Dąbrowie Górniczej, Chrzanowie, Starachowicach a także w Rzeszowie, Wszystkie pracownie wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt do wykonywania bardzo specjalistycznych badań radiologicznych.

Oddziały pełnią 24-godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami zawału serca, umożliwiając ich szybką i skuteczną terapię metodą przezskórnego cewnikowania serca, tak zwaną angioplastyką wieńcową. Lokalizacje oddziałów, pozwalają skrócić czas transportu chorych do leczenia zabiegowego, co ma podstawowe znaczenie dla wyników leczenia tej niebezpiecznej choroby.

Oddziały służą także swymi możliwościami chorym z terenu całej Polski, przyjmowanym w trybie planowym do zabiegów diagnostycznych - takich jak koronarografia i angiografia oraz zabiegów terapeutycznych takich jak angioplastyka tętnic wieńcowych i obwodowych, przezskórne zabiegi walwuloplastyki mitralnej, nieoperacyjne leczenie tętniaków aorty piersiowej za pomocą wszczepienia stentgraftów oraz implantacja układów stymulujących serca, czy też kardiowerterów-defibrylatorów.

Zarząd American Heart of Poland zatroszczył się również o profilaktykę w chorobach układu krążenia, uruchamiając w Hotelu Wilga w Ustroniu programy: edukacyjno-zabiegowy przeznaczony dla osób z chorobami serca oraz po incydentach kardiologicznych, a także program rekreacyjno-terapeutyczny wdrażając edukację pro zdrowotną w zakresie chorób kardiologicznych.

W czasie swego istnienia Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca stały się poważnym podmiotem medycznym, leczącym schorzenia sercowo-naczyniowe. Siłą Polsko-Amerykańskich Klinik Serca pozostają wysokiej klasy specjaliści zarówno pracujący na stałe w lokalnych oddziałach, jak i wizytujący ośrodki lekarze z Polski i zagranicy. We wszystkich tych ośrodkach działalność merytoryczną nadzoruje Prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman, a konsultacje kardiochirurgiczne odbywają się pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Bochenka.

W klinikach, świadczone usługi realizowane są w ramach kontraktów objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności. Po wielu latach aktywnej działalności Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca stały się znanymi i cenionymi oddziałami klinicznymi w Polsce.

Oferowane świadczenia medyczne:

Klinika Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki

 • leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej)
 • koronarografię
 • angiografię tętnic obwodowych
 • angioplastykę wieńcową z implantacją stentu

Świadczenia dostępne w sieci placówek PAKS dodatkowo obejmują

 • konsultacje kardiologiczne
 • badania nieinwazyjne: EKG,UKG, Holter, test wysiłkowy,
 • kontrolę rozruszników i defibrylatorów
 • konsultacje kardiochirurgiczne
 • badanie TK, RM
 • stentowanie tętnic szyjnych
 • angioplastykę z implantacją stentu tętnic nerkowych, biodrowych i kończyn dolnych
 • walwuloplastykę mitralną
 • implantację stentgraftów w tętnicach aorty piersiowej
 • implantację rozruszników serca
 • implantację kardiowerterów-defibrylatorów

galeria

XII Oddział Kardiologiczny w Bełchatowie

XII Oddział Kardiologiczny w Bełchatowie

XII Oddział Kardiologiczny w Bełchatowie

XII Oddział Kardiologiczny w Bełchatowie

XII Oddział Kardiologiczny w Bełchatowie

XII Oddział Kardiologiczny w Bełchatowie

XII Oddział Kardiologiczny w Bełchatowie

XII Oddział Kardiologiczny w Bełchatowie