I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca
43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 7
tel./fax: (+48) (33) 854 58 57, (33) 854 58 59

 

I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny funkcjonuje od 1 marca 2001 roku. Powstał na bazie Sanatorium Uzdrowiskowego w Ustroniu.

Do głównych zadań tego oddziału należy diagnostyka oraz leczenie chorób serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskórnymi. Techniki te pozwalają m.in. na wykrycie miażdżycowych zwężeń tętnic, a następnie na ich poszerzenie i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w mięśniu sercowym, mózgu, nerkach i kończynach dolnych. Leczenie to zapobiega zawałom serca, udarom mózgowym, niedokrwieniu kończyn dolnych oraz niewydolności nerek. Zabiegi te nie wymagają długich hospitalizacji ( 1-2 dniowy pobyt w klinice) oraz umożliwiają szybką rehabilitację i powrót do pełnej aktywności życiowej w większości przypadków.

Klinika dysponuje jedno i dwuosobowymi salami chorych wyposażonymi w oddzielne węzły sanitarne, pododdziałem intensywnej opieki medycznej, pracownią hemodynamiki oraz nowoczesną poradnią kardiologiczną.

Klinika świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

Ponadto, w oparciu o utworzoną bazę kliniczną, American Heart of Poland prowadzi szkolenia kardiologów, internistów oraz lekarzy rodzinnych. Ich celem jest wprowadzenie do codziennej praktyki lekarskiej najnowocześniejszych metod diagnostyki i terapii chorób układu krążenia.

 

Oferowane świadczenia medyczne obejmują : 

  • konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne
  • badania nieinwazyjne : EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy
  • diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej:
  • koronarografię i angiografię tętnic obwodowych
  • koronaroplastykę i angioplastykę tętnic obwodowych( szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych, z wykorzystaniemtechnik aterektomii oraz inplantacji stentów
  • leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej )

galeria

Ustroń - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Ustroń - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Ustroń - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Ustroń - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Ustroń - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Ustroń - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Ustroń - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Ustroń - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Ustroń - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Ustroń - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny