Oferta

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca świadczą usługi realizowane zarówno w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i na zasadzie prywatnej odpłatności.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że świadczenia
z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych  udzielane są przez

American Heart of Poland

w szpitalu im. Św. Elżbiety,
przy ulicy Warszawskiej 52

tel. 32 604 17 99  


Świadczone usługi:

 • Ablacja zaburzeń rytmu ablacja tkanki przez cewnik
 • Ablacja zaburzeń rytmu ablacja zmiany tkanki metodą endowaskularna
 • Ablacja zaburzeń rytmu bez wykorzystania systemu elektroanatomicznego
 • Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego
 • Angio TK: angiografia aorty (piersiowa lub brzuszna)
 • Angio TK: angiografia naczyń mózgowych
 • Angio TK: angiografia tętnic kończyn dolnych
 • Angio TK: angiografia tętnic nerkowych
 • Angio TK: angiografia tętnic szyjnych i kręgowych
 • Angio TK: angiografia tętnic trzewnych
 • Angiografia
 • Angiografia aorty (piersiowa lub brzuszna)
 • Angiografia łukografia
 • Angiografia naczyń mózgowych
 • Angiografia pień ramienno-głowowy
 • Angiografia serca
 • Angiografia tętnic biodrowo-kończynowych
 • Angiografia tętnic kończyn dolnych
 • Angiografia tętnic mózgowych
 • Angiografia tętnic nerkowych
 • Angiografia tętnic płucnych
 • Angiografia tętnic szyjnych i kręgowych
 • Angiografia tętnic szyjnych podobojczykowych
 • Angioplastyka tętnicy biodrowej
 • Angioplastyka tętnicy nerkowej
 • Angioplastyka tętnicy piszczelowej
 • Angioplastyka tętnicy podkolanowej
 • Angioplastyka tętnicy podobojczykowej
 • Angioplastyka tętnicy udowej
 • Angioplastyka żylna
 • Angioplastyka obwodowa: I naczynia
 • Angioplastyka obwodowa: II naczyń
 • Angioplastyka obwodowa: III naczyń
 • Angioplastyka pień ramienno-głowowy
 • Angioplastyka tętnicy kręgowej
 • Angioplastyka tętnicy szyjnej ze stentem i neuroprotekcją
 • Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu DES
 • Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: I naczynia
 • Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: II naczyń
 • Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS: III naczyń
 • Angipolstyka wieńcowa ze wszczepieniem stentu bioabsorbowalnego (BVS)
 • Aterektomia tętnic obwodowych
 • EKG
 • EKG z opisem
 • CABG
 • Czasowa stymulacja endokawitarna serca trwająca powyżej jednej doby (poza ostrym zespołem wieńcowym)
 • Defibrylatory serca: Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora dwujamowego
 • Defibrylatory serca: Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego
 • Defibrylatory serca: Wymiana kardiowertera-defibrylatora dwujamowego
 • Defibrylatory serca: Wymiana kardiowertera-defibrylatora jednojamowego
 • Echokardiografia (UKG)
 • Embolektomia/endarterektomia kończyn dolnych
 • Embolektomia/trombektomia w obszarze brzusznym
 • Event-holter tygodniowy monitoring serca
 • Holter EKG
 • Holter RR
 • Hospitalizacja - dzień pobytu
 • Kardiologia inwazyjna
 • Konsultacja chirurga naczyniowego
 • Konsultacja hipertensjologiczna
 • Konsultacja kardiochirurgiczna
 • Konsultacja kardiologiczna + EKG
 • Konsultacja kardiologiczna dziecięca + USG
 • Konsultacja kardiologiczna wstępna
 • Kontrola stymulatorów
 • Koronarografia
 • Koronaroplastyka (pci)
 • Koszt 1 stentu wieńcowego typu BMS
 • Małoinwazyjny zabieg zastawki mitralnej
 • MIDCAB - małoinwazyjne pomostowanie aortalno-wieńcowej
 • Operacja Bentall'a (cena za hospitalizację do zabiegu )
 • Operacje hybrydowe
 • Operacje żylaków (z safenektomią) / jedna kończyna
 • Pomost w odc. aortalno-biodrowym/udowym
 • Pomost w odc. udowo-podkolanowym
 • Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką ze stentami
 • Resynchronizacja (CRT) , CRT- wczepienie układu resynchronizującego (CRT)
 • Resynchronizacja (CRT) , CRT- wymiana układu resynchronizującego (CRT)
 • RM angiografia bez środka kontrastowego
 • RM angiografia z środkiem kontrastowym
 • RM cały kręgosłup bez środka bez środka kontrastowego
 • RM cały kręgosłup bez środka z środkiem kontrastowym
 • RM dwa odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego
 • RM dwa odcinki kręgosłupa z środkiem kontrastowym
 • RM innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego
 • RM innej okolicy anatomicznej z środkiem kontrastowym
 • RM okolicy anatomicznej bez kontrastu: głowa
 • RM okolicy anatomicznej bez kontrastu: jama brzuszna
 • RM okolicy anatomicznej bez kontrastu: jeden odcinek kręgosłupa: lędźwiowy, szyjny, piersiowy
 • RM okolicy anatomicznej bez kontrastu: klatka piersiowa
 • RM okolicy anatomicznej bez kontrastu: kończyna górna i dolna
 • RM okolicy anatomicznej bez kontrastu: miednica mała
 • RM okolicy anatomicznej bez kontrastu: szyja
 • RM okolicy anatomicznej z kontrastem: głowa
 • RM okolicy anatomicznej z kontrastem: jama brzuszna
 • RM okolicy anatomicznej z kontrastem: jeden odcinek kręgosłupa: lędźwiowy, szyjny, piersiowy
 • RM okolicy anatomicznej z kontrastem: klatka piersiowa
 • RM okolicy anatomicznej z kontrastem: kończyna górna i dolna
 • RM okolicy anatomicznej z kontrastem: miednica mała
 • RM okolicy anatomicznej z kontrastem: szyja
 • RM trzy odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego
 • RM trzy odcinki kręgosłupa z środkiem kontrastowym
 • Rozrusznik serca: Wszczepienie rozrusznika dwujamowego
 • Rozrusznik serca: Wszczepienie rozrusznika jednojamowgo
 • Rozrusznik serca: Wymiana elektrody rozrusznika serca
 • Rozrusznik serca: Wymiana rozrusznika dwujamowego
 • Rozrusznik serca: Wymiana rozrusznika jednojamowgo
 • Rozrusznik serca: Wymiana rozrusznika resynchronizującego
 • Stent bioabsorbowalny wieńcowy (BVS)
 • Stent lekowy wieńcowy (DES)
 • Stent metalowy wieńcowy
 • Stentgraft aorty brzusznej
 • TAVI - przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej
 • TEA tętnicy szyjnej
 • Test wysiłkowy
 • Test wysiłkowy z dobutaminą
 • TK badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez środka kontrastowego
 • TK badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych z środkiem kontrastowym
 • TK brzucha wielofazowe
 • TK innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym
 • TK jamy brzusznej + miednicy mniejszej
 • TK okolicy anatomicznej bez kontrastu: głowa
 • TK okolicy anatomicznej bez kontrastu: jama brzuszna
 • TK okolicy anatomicznej bez kontrastu: jeden odcinek kręgosłupa: lędźwiowy, szyjny, piersiowy
 • TK okolicy anatomicznej bez kontrastu: klatka piersiowa HRCT
 • TK okolicy anatomicznej bez kontrastu: kość skroniowa
 • TK okolicy anatomicznej bez kontrastu: stawy (bark, kolano itp.)
 • TK okolicy anatomicznej bez kontrastu: zatoki
 • TK okolicy anatomicznej przed i po dożylnym podaniu środka kontrastującego (jedna okolica anatomiczna): głowa
 • TK okolicy anatomicznej przed i po dożylnym podaniu środka kontrastującego (jedna okolica anatomiczna): jama brzuszna
 • TK okolicy anatomicznej przed i po dożylnym podaniu środka kontrastującego (jedna okolica anatomiczna): klatka piersiowa
 • TK okolicy anatomicznej przed i po dożylnym podaniu środka kontrastującego (jedna okolica anatomiczna): miednica mała
 • TK okolicy anatomicznej przed i po dożylnym podaniu środka kontrastującego (jedna okolica anatomiczna): oczodoły
 • TK okolicy anatomicznej przed i po dożylnym podaniu środka kontrastującego (jedna okolica anatomiczna): szyja
 • TK serca - calcium score
 • USG serca (Echokardiografia / UKG)
 • UKG serca przezprzełykowe
 • USG jamy brzusznej
 • USG naczyń
 • USG tętnic kończyn dolnych
 • USG tętnic kończyn górnych
 • USG tętnic szyjnych
 • USG żył kończyn dolnych
 • Usunięcie układu stymulującego z powodu infekcji/nadmiaru elektrod
 • Wentrykulografia
 • Wirtualna koronarografia
 • Wszczepienie CRT-D
 • Wykonywanie dodatkowej kopii na elektronicznym nośniku danych
 • Wykonywanie dodatkowej kopii, wyciagu lub odpisu
 • Wymiana CRT-D
 • Wymiana/repozycja/rewizja elektrody
 • Zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem o wartości mniejszej niż wartość zastawki mechanicznej
 • Zabieg na sercu lub aorcie z użyciem jednej zastawki mechanicznej
 • ZASTAWKI + CABG (cena za hospitalizację do zabiegu)
 • ZASTAWKI + CABG + PFO (cena za hospitalizację do zabiegu)
 • ZASTAWKI + PFO (cena za hospitalizację do zabiegu)