Test wysiłkowy

Aby móc dokonać dokładnej oceny stanu serca – zmian zachodzących w nim podczas aktywności fizycznej – wykonuje się test wysiłkowy EKG. Na podstawie wyników badania można określić, jak pracuje serce i jakie zmiany zaszły w ukrwieniu mięśnia sercowego.

Kiedy warto wykonać test wysiłkowy?

Na wykonanie badania powinny zdecydować się osoby, które skarżą się na pojawiające się bóle w klatce piersiowej. W ich przypadku próba wysiłkowa pozwala określić, czy występuje choroba niedokrwienna serca. Testowi wysiłkowemu EKG są również poddawani m.in. pacjenci, którzy przeszli zawał serca czy też mieli wszczepione pomosty aortalno-wieńcowe.

Jak przebiega próba wysiłkowa?

Do klatki piersiowej pacjenta zostają przyklejone elektrody, dzięki którym jest możliwe wykonanie zapisu elektrokardiograficznego. Lekarz mierzy również ciśnienie. Następnie pacjent siada na ergometrze rowerowym lub staje na bieżni. Odpowiednio do jego stanu ustawia się obciążenie ergometru i prędkość poruszania się taśmy. Parametry te są zwiększane co kilka minut, aby pacjent podjął maksymalny wysiłek, co pozwoli na uzyskanie najbardziej miarodajnych wyników.