Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego na lata 2016-2018

Serdecznie zapraszamy do wykonania bezpłatnych badań kolonoskopowych w ramach 

Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego na lata  2016 - 2018

 

Ofertę kierujemy do:

  • osób w wieku 50 - 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osób w wieku 40 - 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osób w wieku 25 - 49 lat, z rodziny z zespołem Lyncha. 

 

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w  ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

 

Ankietę kwalifikującą do programu można pobrać u personelu Szpitala oraz na stronie internetowej. Wypełnioną należy pozostawić w Pracowni Endoskopowej bądź w szpitalnej Izbie Przyjęć. Personel skontaktuje się z Państwem celem omówienia szczegółów poddania się badaniu.

Istnieje również możliwość złożenia ankiety już ocenionej np. przez lekarza POZ,  w Państwa miejscu zamieszkania.

 

Pobierz ankietę  • KONTAKT :

Pracownia Endoskopowa
Szpital Polski im. Św. Elżbiety w Katowicach
Poziom "-1"
ul. Warszawska 52, 40-008 Katowice
Tel. 32/604 17 62, 500 390 442, e-mail: endo_sel@ahop.pl