FIRMY I INSTYTUCJE

Inwestycja w zdrowie pracowników, to jedna z lepszych inwestycji każdego pracodawcy. Opieka medyczna, to w obecnych czasach jeden z najważniejszych i najbardziej docenianych benefitów pracowniczych. Wiele firm oferuje ją w formie abonamentu, w ramach którego pracownicy mają dostęp do wszystkich specjalistów. Ochrona zdrowia wymaga specjalizacji i najwyższej staranności. Jako lider w dziedzinie kardiologii gwarantujemy Państwa pracownikom dostęp do najlepszych specjalistów z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii czy chirurgii naczyniowej.

Z myślą o Państwa pracownikach, stworzyliśmy BILANS SERCA - kompleksowy zestaw badań , który pozwoli ocenić stan serca oraz ocenić ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego.

Korzyści dla Pracodawcy:

  • jedyna pewna inwestycja – w zdrowie, która zawsze przynosi zwrot kosztów
  • zmniejszenie absencji pracowników
  • niskie koszty
  • koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy
  • możliwość wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • zwiększenie zaangażowania i przywiązania pracownika do firmy
  • narzędzie polityki zarządzania kadrami – możliwość kreowania różnych zakresów usług medycznych przysługujących różnym grupom pracowników

Korzyści dla pracowników:

  • możliwość regularnych badań układu sercowo-naczyniowego
  • poczucie bezpieczeństwa i przywiązania do firmy – pracodawca dba o mnie
  • szybki dostęp do najwyższej klasy specjalistów