Diagnostyka obrazowa TK i MR

Diagnostyka obrazowa to dział diagnostyki medycznej na pograniczu radiologii oraz medycyny nuklearnej, zajmujący się obrazowaniem zmian fizjologicznych oraz patologicznych zachodzących w ludzkim ciele.

Tomografia komputerowarezonans magnetyczny są nowoczesnymi metodami obrazowania narządów i tkanek ludzkiego ciała. Umożliwiają z dużą dokładnością zobrazować wnętrze ciała człowieka we wszystkich płaszczyznach. Metody te pozwalają na szybką i dokładną diagnostykę patologii serca i naczyń, ośrodkowego układu nerwowego, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa i stawów. Stanowią podstawę współczesnej diagnostyki onkologicznej.

Diagnostyka obrazowa jest jedną ze specjalizacji Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Pracownie rezonansu magnetycznego (MR) oraz tomografii komputerowej (TK) dysponują sprzętem posiadającym system umożliwiający minimalizację dawki promieniowania w trakcie badania, a także zapewniające wysoki komfort badania.

  • 1 pracownie MR
  • 3 pracowni TK

Zarówno pracownie rezonansu jak i tomografii komputerowej PAKS wykonują pełen zakres badań diagnostycznych, w tym:

  • diagnostykę onkologiczną
  • diagnostykę chorób sercowo-naczyniowych
  • diagnostykę chorób narządu ruchu
  • diagnostykę obrazową w neurologii

Wszystkie badania wykonywane są z opracowaniem obrazów 3D.

Adresy placówek:

Pracownie tomografii komputerowej:

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny
Pracownia tomografii komputerowej PAKS w Ustroniu

ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń

Polsko-Amerykańśkie Kliniki Serca
Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
Pracownia diagnostyki obrazowej – tomografia komputerowa

ul. Ks. Jałowego 10, 35-030 Rzeszów
tel.: +48 17 780 81 10


Pracownie reznansu magnetycznego:

Polsko-Amerykańskie KlinikiSerca PAKS
Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe
Pracownia rezonansu magnetycznego

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
tel.: +48 32 758 69 00, +48 32 758 69 01
fax: +48 32 758 69 03