Choroby onkologiczne a choroby układu krążenia

Pacjenci cierpiący na chorobę nowotworową są szczególnie narażeni na schorzenia kardiologiczne, co niestety zbyt często jest marginalizowane, doprowadzając do niepotrzebnych zgonów. Co druga osoba z chorobą nowotworową ma kłopoty z sercem.

Chorzy, u których wykryto chorobę nowotworową, często cierpią również na choroby kardiologiczne, utrudniające w wielu przypadkach leczenie onkologiczne. Co więcej, z powodu toksyczności leczenia przeciwnowotworowego, dochodzi do wtórnego uszkodzenia narządów wewnętrznych, przede wszystkim układu sercowo-naczyniowego. Do najczęstszych schorzeń układu krążenia można zaliczyć m.in. nadciśnienie, zakrzepicę żylną i zatorowość płucną, czy wreszcie najpoważniejszą i najczęściej spotykaną – niewydolność mięśnia sercowego.

Nie bagatelizujmy chorób układu krążenia przy chorobie nowotworowej.

Bardzo istotnym elementem rekonwalescencji pacjentów onkologicznych jest opieka kardiologiczna – zarówno przed przystąpieniem do terapii przeciwnowotworowej, jak i podczas trwania samego leczenia. Aby odnieść pełen sukces w terapii, opieka kardiologa jest wręcz niezbędna. Dlatego Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca podkreślają konieczność terapii i monitorowania wydolności serca oraz kładą nacisk na rozpoznanie we wczesnym stadium jego uszkodzenia. Monitorowanie Pacjentów poddanych chemioterapii czy radioterapii powinno obejmować ocenę wyjściową mięśnia sercowego, regularne kontrole w trakcie leczenia i po jego zakończeniu.