Echokardiografia - UKG serca

Badanie znane szerzej jako echo serca, czyli echokardiografia (UKG) to jedno z podstawowych w diagnostyce pracy mięśnia sercowego. Wykonuje się je u pacjentów z podejrzeniem wrodzonej wady serca, niewydolności, choroby wieńcowej czy w przypadku zawału. Jest ono niezbędne także u pacjentów ze stwierdzonym długotrwałym nadciśnieniem tętniczym, chorobą osierdzia oraz po przebytych zabiegach na mięśniu sercowym (np. wszczepienie by-passów).

Echokardiografia pozwala ocenić m.in.:

  • budowę serca;
  • ruch mięśnia sercowego oraz jego zastawek,
  • przepływ krwi w naczyniach wieńcowych i największych naczyniach krwionośnych (aorta, żyły główne, żyły i tętnice płucne),
  • przepływ krwi w przedsionkach i komorach serca.

Pacjenci nie muszą w szczególny sposób przygotowywać się do UKG serca. Opiera się ono na badaniu ultrasonografem. Lekarz wykonujący echo serca za pomocą głowicy obserwuje na monitorze pracę mięśnia sercowego.

Omawiane badanie serca  przyjmuje obecnie różne postacie (echokardiografia 3D/obciążeniowa/przezprzełykowa i inne).