CENNIK TK I RM


TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 

TK okolicy anatomicznej bez kontrastu jeden odcinek kręgosłupa: lędźwiowy, szyjny, piersiowy 220,00 zł
głowa 200,00 zł
jama brzuszna 200,00 zł
zatoki 200,00 zł
kość skroniowa 200,00 zł
klatka piersiowa HRCT 200,00 zł
stawy (bark, kolano itp.) 220,00 zł
TK okolicy anatomicznej przed i po dożylnym podaniu środka kontrastującego (jedna okolica anatomiczna) miednica mała 320,00 zł
głowa 280,00 zł
jama brzuszna 320,00 zł
szyja 320,00 zł
klatka piersiowa 320,00 zł
oczodoły 320,00 zł
TK serca - calcium score 300,00 zł
TK badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez środka kontrastowego 420,00 zł
TK badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych z środkiem kontrastowym 500,00 zł
Angio TK angiografia naczyń mózgowych 450,00 zł
angiografia tętnic szyjnych i kręgowych 500,00 zł
angiografia aorty (piersiowa lub brzuszna) 500,00 zł
angiografia tętnic nerkowych 500,00 zł
angiografia tętnic trzewnych 500,00 zł
angiografia tętnic kończyn dolnych 500,00 zł
Diagnostyka TK - pozostałe badania TK innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym 400,00 zł
TK brzucha wielofazowe 400,00 zł
Wirtualna koronarografia 800,00 zł
TK jamy brzusznej + miednicy mniejszej 440,00 zł

                                                  


REZONANS MAGNETYCZNY

RM okolicy anatomicznej
z kontrastem
jeden odcinek kręgosłupa: lędźwiowy, szyjny, piersiowy            500,00 zł
miednica mała            550,00 zł
głowa            500,00 zł
jama brzuszna            550,00 zł
kończyna górna i dolna            550,00 zł
szyja            550,00 zł
klatka piersiowa            550,00 zł
RM  innej okolicy anatomicznej z środkiem kontrastowym            550,00 zł
RM okolicy anatomicznej bez kontrastu jeden odcinek kręgosłupa: lędźwiowy, szyjny, piersiowy             400,00 zł
miednica mała             450,00 zł
głowa             400,00 zł
jama brzuszna             450,00 zł
kończyna górna i dolna             450,00 zł
szyja             450,00 zł
klatka piersiowa             450,00 zł
RM  innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego             450,00 zł
Diagnostyka RM - pozostałe badania RM angiografia bez środka kontrastowego             450,00 zł
RM angiografia z środkiem kontrastowym             550,00 zł
RM cały kręgosłup bez środka kontrastowego             800,00 zł
RM cały kręgosłup ze środkiem kontrastowym             900,00 zł
RM dwa odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego             600,00 zł
RM dwa odcinki kręgosłupa z środkiem kontrastowym             700,00 zł
RM trzy odcinki kręgosłupa bez środka kontrastowego             800,00 zł
RM trzy odcinki kręgosłupa z środkiem kontrastowym             900,00 zł

 Pobierz cennik