ADRESY PLACÓWEK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ


PRACOWNIE TOMOGRAFII KOMPTEROWEJ (TK)


USTROŃ

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny
Pracownia tomografii komputerowej PAKS w Ustroniu
ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń
rejestracja ogólna do oddziału oraz pracowni TK

RZESZÓW
Polsko-Amerykańśkie Kliniki Serca
Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
Pracownia diagnostyki obrazowej – tomografia komputerowa
ul. Ks. Jałowego 10, 35-030 Rzeszów
PRACOWNIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR)

CHRZANÓW

Polsko-Amerykańskie KlinikiSerca PAKS
Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe
Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów