DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Diagnostyka obrazowa to dział diagnostyki zajmujący się obrazowaniem narządów i tkanek ludzkiego ciała.

Tomografia komputerowarezonans magnetyczny są nowoczesnymi metodami obrazowania narządów i tkanek ludzkiego ciała. Umożliwiają z dużą dokładnością zobrazować wnętrze ciała człowieka we wszystkich płaszczyznach. Metody te pozwalają na szybką i dokładną diagnostykę patologii serca i naczyń, ośrodkowego układu nerwowego, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa i stawów. Stanowią podstawę współczesnej diagnostyki onkologicznej.

Diagnostyka obrazowa jest jedną ze specjalizacji Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Pracownie rezonansu magnetycznego (MR) oraz tomografii komputerowej (TK) dysponują sprzętem posiadającym system umożliwiający minimalizację dawki promieniowania w trakcie badania, a także zapewniające wysoki komfort badania.

Dysponujemy zapleczem diagnostycznym:

  • 1 pracownie MR w Chrzanowie
  • 2 pracownie TK w Ustroniu oraz Rzeszowie

 


 

Zarówno pracownie rezonansu jak i tomografii komputerowej PAKS wykonują pełen zakres badań diagnostycznych, w tym:

diagnostykę onkologiczną
diagnostykę chorób sercowo-naczyniowych
diagnostykę chorób narządu ruchu
diagnostykę obrazową w neurologii


***

W pracowni Tomografii Komputerowej w Ustroniu znajduje się aparat TK nowej generacji (128 rzędowy aparat Somatom Definition As +), który wykonuje standardowe badania tomograficzne, takie jak TK głowy, TK kręgosłupa, czy TK jamy brzusznej oraz wysokospecjalistyczne badania tomograficzne sercowo-naczyniowe. Tak nowoczesne urządzenie otwiera drogę do diagnozowania narządów będących w ciągłym ruchu jak w przypadku serca oraz poprawia jakość badania i daje możliwość zobrazowania większego obszaru ciała na jednym wstrzymaniu oddechu co wykorzystywane jest w diagnostyce chorób naczyń.

Zobacz film