USŁUGI PŁATNE - CENNIK

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca świadczą usługi realizowane zarówno w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i na zasadzie prywatnej odpłatności.