Świadczymy usługi z zakresu:

 

 • kardiologii: (w tym kardiologi inwazyjnej)
  • koronarografia
  • koronaroplastyka PCI
  • angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów metalowych (bms)
  • angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów uwalniających lek (des)
  • wielonaczyniowa angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów uwalniających lek (des) i obrazowaniem (oct/ivus) oraz pomiarem ffr

            więcej informacji  TUTAJ

 

 • kardiochirurgii:
  • pomostowanie aortalno-wieńcowe (cabg)
  • operacje serca metodą mało inwazyjną (pomostowanie aortalno- wieńcowe (midcab) i operacje zastawek serca (mini mv)
  • operacja 1 zastawki serca mitralnej lub aortalnej (implantacja/wymiana)
  • operacja 2 zastawek serca (implantacja/wymiana)
  • zabiegi cabg (w tym procedury hybrydowe lub torakoskopowe, małoinwazyjne)

             więcej informacji  TUTAJ

 

 • chirurgii naczyniowej:
  • angiografia tętnic obwodowych (nerkowych, kończyn dolnych, podobojczykowych itd.)
  • angioplastyka tętnic obwodowych – balonowa (tętnicy biodrowej, nerkowej, podkolanowej udowej itd.)
  • angioplastyka tętnic obwodowych - z inplantacją stentów obwodowych (stenty biodrowe, nerkowe, podkolanowe, udowe itd.)
  • aterektomia tętnic obwodowych
  • angioplastyka tętnicy szyjnej wraz z implantacją stentów szyjnych i neuroprotekcją
  • operacje hybrydowe naczyń
  • zaopatrzenie stentgraftów aorty brzusznej

             więcej informacji  TUTAJ

 

 • rehabilitacji:
  • kardiologicznej
  • neurologicznej
  • onkologicznej
  • pulmonologicznej
  • narządów ruchu

             więcej informacji  TUTAJ

 

 • diagnostyki obrazowej:
  • Rezonans Magnetyczny
  • Tomografia Komputerowa

 • badań diagnostycznych
  • Badanie EKG
  • Echokardiografia (UKG serca)
  • Test wysiłkowy
  • Holter EKG
  • Holter RR