Szkolimy i zatrzymujemy odpływ kadry medycznej z Polski

Działalność PAKS to korzyści dla personelu medycznego. Szkolimy przyszłych lekarzy i techników medycznych. Nasza kadra medyczna otrzymuje godne warunki płacy i pracy. Umożliwiamy im rozwój zawodowy w nowoczesnym otoczeniu i pracę przy ciekawych projektach badawczych, które mają realny wpływ na poprawę jakości leczenia schorzeń serca i naczyń Polsce. Dzięki temu zatrzymujemy ich w kraju, co nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji otwartości granic europejskich i co za tym idzie łatwości w znalezieniu możliwości rozwoju zawodowego poza granicami Polski.