Stwarzamy nowe miejsca pracy

Nasza działalność to nie tylko korzyści dla pacjentów, ale również lokalnych społeczności. Każda nowa inwestycja i modernizacja istniejących lub nowo zakupionych placówek PAKS oznacza również nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności i możliwość zarobku dla lokalnie działających przedsiębiorców.