Działalność badawcza

Grupa AHP posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR), które powstało z inicjatywy profesora Pawła Buszmana, przy współpracy młodych lekarzy i studentów oraz instytucji propagujących i rozwijających nowe technologie stosowane w medycynie.

Powstanie CBR inspirowane było szybkim rozwojem technologii medycznych, zwłaszcza z dziedziny kardiologii interwencyjnej, wymagających prowadzenia badań przedklinicznych oraz klinicznych, jak również ciągłego szkolenia kadry medycznej.

Dzięki nowoczesnej aparaturze oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze obejmującej kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów, chirurgów naczyniowych i patomorfologów, prowadzimy i planujemy prowadzenie badań wysokiej jakości, mających na celu wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowych technologii.