Znajdź nas

Ładuję...

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca

X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji
801 502 302, 32 758 67 01

Przy klinice funkcjonuje również zespół poradni specjalistycznych. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Zobacz galerię zdjęć.

CENTRUM OBSŁUGI PACJENTA

               801 502 302

Edukacji 102, 43-100 Tychy
tel.: 801 502 302, 32 758 67 01

 

Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach – X Oddział Kardiologii Inwazyjnej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem chorych z zaburzeniami rytmu serca. Klinika spełnia wszelkie warunki, niezbędne dla zapewnienia pacjentom skutecznego i bezpiecznego leczenia, elektrofizjologii i elektrostymulacji – czyli zabiegów elektrofizjologicznych, pozwalających zidentyfikować i leczyć interwencyjnie chorych z groźnymi arytmiami. Elektrostymulacje serca to dziedzina kardiologii, która dzięki intensywnym pracom badawczym i wielkiemu postępowi technicznemu zaowocowała powstaniem innowacyjnych rozwiązań. Zabiegi ratujące ludzkie życie są wykonywane w klinice przez całą dobę (dyżury 24-godzinne).

Podobnie jak w innych Oddziałach PAKS, oddział w Tychach, prowadzi inwazyjną diagnostykę i leczenie choroby niedokrwiennej serca przy pomocy koronarografii i angioplastyki z implantacja stentów dowieńcowych, a także zabiegowe leczenie zwężeń naczyń obwodowych – szyjnych, nerkowych i w kończynach dolnych. W ośrodku wykonywane są implantacje stymulatorów serca, automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów resynchronizujących pracę serca. Znaczne zwiększenie liczby implantacji jest naglącą potrzebą, a każde tego typu urządzenie może wielokrotnie bezpośrednio uratować życie chorego. Jest to rodzaj leczenia, którego nie da zastąpić żadną inną formą, zwłaszcza farmakoterapią.

Terapia resynchronizująca pracę komór serca to zaawansowany technologicznie rodzaj elektrostymulacji, który przywracając właściwą sekwencję skurczu prowadzi do poprawy efektywności działania mięśnia sercowego w zaawansowanych stadiach jego niewydolności. Jest to nowatorski sposób leczenia, przynoszący efekty w postaci poprawy komfortu i przedłużenia życia najciężej chorych pacjentów, gdy możliwości leczenia farmakologicznego zostały już wyczerpane.
Ta najbardziej skomplikowana technologia stawia najwyższe wymagania zespołowi wykonującemu zabiegi i programującemu urządzenia. Obligatoryjna jest tu dokładna ocena funkcji serca przy pomocy ultrasonografii, która pomaga optymalizować parametry impulsów dostarczanych do chorego serca.

Celem badań elektrofizjologicznych jest diagnostyka i leczenie tak powszechnych arytmii, jak migotanie i trzepotanie przedsionków, zespoły preekscytacji oraz arytmie komorowe. Poprzez doprowadzenie prądu elektrycznego w rejony powstawania wspomnianych arytmii czy dodatkowych dróg przewodzenia w sercu można osiągnąć całkowite i trwałe wyleczenie pacjentów, co nie jest możliwe przy pomocy leków. Początkowo wysoki koszt procedury jest równoważony poprzez oszczędzenie pacjentowi wielu lat kosztownej farmakoterapii, niepozbawionej przy tym skutków ubocznych. Również i w przypadku tego sposobu leczenia kluczowe znaczenie ma wyposażenie pracowni elektrofizjologicznej.

Klinika świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.


Oddział PAKS w Tychach służy pacjentom od października 2008 roku. Oprócz 24-godzinnej pomocy chorym z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym zawału serca, zapewnia  bezpieczne leczenie w zakresie zabiegów elektrofizjologicznych, pozwalających zidentyfikować i leczyć interwencyjnie chorych z groźnymi arytmiami.

Klinika świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadach komercyjnych.

KLINIKA DYSPONUJE ZAPLECZEM:

 • pracownia zabiegowa wyposażona w nowoczesny angiograf,
 • blok operacyjny przystosowany do implantacji rozruszników,
 • nowoczesna pracownia badań nieinwazyjnych,
 • sale chorych z oddzielnymi węzłami sanitarnymi,
 • zespół poradni kardiologicznych.

Polsko-Amerykańskie Kliniki X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji powstał w Tychach w październiku 2008 roku. Klinika należy do Grupy American Heart of Poland S.A. • lek. med. Maciej Pruski – ordynator specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • dr n. med. Kazimierz Radwan – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. med. Mariusz Hochuł – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • dr n. med. Agnieszka Drzewiecka-Gerber – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • lek. med. Rafał Nowak – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski – specjalista kardiolog,
 • dr n. med. Bartłomiej Orlik – w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • dr n. med. Adam Janas – specjalista kardiolog,
 • lek. med. Paweł Jastrzębski – w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. med. Anna Sobieszek – w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. med. Katarzyna Czarnecka – w trakcie specjalizacji z kardiologii.

 • Barbara Sporysz – pielęgniarka oddziałowa,

 • Krzysztof Chojnowski – Kierownik Administracji
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca i ich leczenie: mapowanie arytmii, ablacja migotania i trzepotania przedsionków, ognisk arytmii komorowej oraz dodatkowych dróg przewodzenia w sercu,
 • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej:
  • koronarografia i angiografia tętnic obwodowych,
  • koronaroplastyka i angioplastyka tętnic obwodowych (szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych) z wykorzystaniem technik aterektomii oraz implantacji stentów,
  • implantacja układów resynchronizujących w niewydolności serca,
 • konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne,
 • badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy.