Znajdź nas

Ładuję...

Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
+48 42 231 47 00

Przy klinice funkcjonuje również zespół poradni specjalistycznych. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Zobacz galerię zdjęć.

ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
tel.: +48 42 231 47 00, +48 42 231 47 10
fax: +48 42 231 47 01, e-mail: zck@ahop.pl

 

Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro rozpoczęło swoją działalność medyczną w marcu 2010 roku, od 2016 roku jest częścią sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Placówka zapewnia pacjentom dostęp do nowoczesnych usług medycznych, w tym do leczenia niechirurgicznymi technikami przezskórnymi, przyczyniając się do poprawy skuteczności terapii schorzeń kardiologicznych. Zabiegi ratujące ludzkie życie wykonywane są tu 24 godziny na dobę. W klinice wykonuje się zabiegi niewymagające długiej hospitalizacji. W ramach oddziału realizowany jest program leczenia świeżego zawału i niestabilnej choroby wieńcowej. Pacjenci po leczeniu mogą liczyć na dalszą opiekę w przyklinicznej poradni kardiologicznej.

Klinika świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

KLINIKA DYSPONUJE ZAPLECZEM:

 • oddział kardiologii interwencyjnej,
 • pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego,
 • pododdział intensywnej opieki medycznej dla potrzeb kardiologii, w tym jedno stanowisko dializacyjne,
 • pracownia hemodynamiki,
 • pracownia elektrofizjologii,
 • pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów – stymulatorów serca,
 • pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej,
 • pracownia diagnostyki obrazowej – USG,
 • kardiologiczna izba przyjęć,
 • gabinet zabiegowo-diagnostyczny,
 • blok operacyjny,
 • dział farmacji szpitalnej.

Klinika należy do Grupy American Heart of Poland S.A.

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 • dr n. med. Waldemar Wojsznis – specjalista kardiolog,
 • dr n. med. Jakub Foryś – specjalista kardiolog,
 • dr n.med. Andrzej Frach – specjalista kardiolog,
 • lek. med. Michał Barański – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. med. Małgorzata Stolińska-Kasprzyk – specjalista kardiolog,
 • dr n. med. Tomasz Rudziński – specjalista kardiolog,
 • lek. med. Ewelina Matuszak – specjalista kardiolog
 • lek. med. Anna Balcerzak – w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • Marta Jastrzębowska – pielęgniarka naczelna, specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego,
 • Danuta Funt – pielęgniarka koorydynująca pracownię hemodynamiki, specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego,
 • dr n. farm. Piotr Szcześniak – kierownik Działu Farmacji Szpitalnej.


 • Magdalena Kornacka – Kierownik Administracji


 • Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej),
 • Diagnostykę i leczenie przewlekłej choroby wieńcowej, w tym:
 • Diagnostykę i leczenie niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca, w tym:
  • implantację stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów (ICD) i urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT-D, CRT-P) oraz ich wymianę,
  • badania elektrofizjologiczne (EPS),
  • zabiegi ablacji, ablacji z użyciem systemu mapowania elektroanatomicznego 3D, krioablacji.