Znajdź nas

Ładuję...

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca

I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny
+48 33 472 28 00

Przy klinice funkcjonuje również zespół poradni specjalistycznych. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Zobacz galerię zdjęć.

ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń
tel.: +48 33 472 28 00
fax: +48 33 472 28 02

 

Do głównych zadań oddziału PAKS w Ustroniu należy diagnostyka oraz leczenie chorób serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskórnymi. Techniki te pozwalają m.in. na wykrycie miażdżycowych zwężeń tętnic, a następnie na ich poszerzenie i przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w mięśniu sercowym, mózgu, nerkach i kończynach dolnych. Leczenie to zapobiega zawałom serca, udarom mózgowym, niedokrwieniu kończyn dolnych oraz niewydolności nerek. Zabiegi te nie wymagają długich hospitalizacji (1-2 dni pobytu w klinice), umożliwiają rehabilitację i powrót do pełnej aktywności życiowej w większości przypadków. W Klinice wykonywane są zarówno endowaskularne zabiegi naczyniowe, jak również operacje klasyczne w zakresie chirurgii naczyniowej. Zabiegi ratujące ludzkie życie są wykonywane w klinice przez całą dobę (dyżury 24-godzinne).

Klinika świadczy usługi medyczne na zasadzie prywatnej odpłatności.

KLINIKA DYSPONUJE ZAPLECZEM:

 • oddział kardiologiczny,
 • oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego,
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
 • sale chorych wyposażone w oddzielne węzły sanitarne,
 • nowoczesny blok operacyjny,
 • pracownia radiologii zabiegowej, pracownia hemodynamiki, pracownia elektrofizjologii,
 • pracownia tomografii komputerowej, (wyposażona w 128-rzędowy tomograf komputerowy),
 • zespół poradni kardiologicznych i chirurgii naczyniowej.


Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny funkcjonuje od 1 marca 2001 roku i powstał na bazie Sanatorium Uzdrowiskowego w Ustroniu. Klinika należy do Grupy American Heart of Poland S.A.

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 • dr n. med. Marek Król – ordynator, specjalista kardiolog,
 • dr n. med. Bogna Gabrylewicz – zastępca ordynatora, specjalista kardiolog,
 • lek. med. Grzegorz Gałuszka – specjalista kardiolog,
 • dr n. med. Tadeusz Dzielski – specjalista kardiolog,
 • lek. med. Leszek Tesarczyk – specjalista kardiolog,
 • lek. med. Katarzyna Rolbiecka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog,
 • lek. med. Wieja Paweł – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. med. Małgorzata Wawrzyniak – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. med. Maciej Pruski - lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. med. Michał Jakubowski – lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • mgr Ewa Mazurek – pielęgniarka oddziałowa,
 • Małgorzata Lis – Kierownik Administracji 
 • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii, radiologii inwazyjnej i chirurgii naczyniowej:
  • koronarografia i angiografia naczyń wieńcowych i obwodowych, angiotomografia, flebografia,
  • koronaroplastyka i angioplastyka tętnic wieńcowych i obwodowych (szyjnych, nerkowych, biodrowych, udowych) z wykorzystaniem technik aterektomii oraz implantacji stentów,
 • wewnątrznaczyniowe leczenie zespołu stopy cukrzycowej,
  • operacje tętnic metodą hybrydową (metodą wewnątrznaczyniową i klasyczną),
  • operacje tętniaków aorty brzusznej i piersiowej z implantacja stentgraftów aortalnych ,
  • operacje pomostowania w odcinku aortalno-biodrowym, aortalno-udowym, udowo-podkolanowym,
  • operacje tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych,
  • operacje tętnic szyjnych, kręgowych i łuku aorty,
  • wytwarzanie dostępu naczyniowego do dializ – przetoki tętniczo-żylne, endowaskularne korekcje przetok tętniczo-żylnych,
  • operacje naczyń żylnych – zabiegi w zakresie zwężeń/niedrożności żył układu głębokiego, laserowe zabiegi żylaków,
  • leczenie ostrych stanów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej),
  • konsultacje w zakresie schorzeń kardiologicznych i chorób naczyń,
  • diagnostyka obrazowa przy użyciu 128-rzędowego tomografu komputerowego,
  • badania nieinwazyjne: EKG, UKG, holter, holter RR, test wysiłkowy, USG tętnic kończyn dolnych i górnych, USG jamy brzusznej, USG żył kończyn dolnych i górnych.