Znajdź nas

Ładuję...

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca

I Oddział Kardiochirurgiczny / II Oddział Kardiologiczny
+48 33 828 93 70

Przy klinice funkcjonuje również zespół poradni specjalistycznych. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Zobacz galerię zdjęć.

ul. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 828 93 70, +48 33 828 93 80,
+48 33 828 93 90
fax: +48 33 828 93 93

 

Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku Białej powstał w 2003 roku, następnie w 2012 otwarto Oddział Kardiochirurgiczny. Oprócz 24-godzinnej pomocy chorym z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym niestabilnej dławicy piersiowej i zawału serca, świadczy również wysokospecjalistyczne usługi z zakresu  diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej, wad serca i tętniaków aorty piersiowej, a także z zakresu chirurgii serca.  W klinice przeprowadzane jest szerokie spektrum zabiegów kardiochirurgicznych – od operacji klasycznych, poprzez zabiegi małoinwazyjne z wykorzystaniem techniki endowizyjnej, a kończąc na operacjach opartych o innowacyjną technologię sali operacyjnej hybrydowej.

Bielski oddział PAKS specjalizuje się w wideoskopowych technikach operacyjnych. Posiada naowoczesny sprzęt, który umożliwia m.in. wykonywanie małoinwazyjnych operacji pomostowania wieńcowego, naprawy zastawki mitralnej i trójdzielnej, korekcji wad wrodzonych czy pobierania żyły odpiszczelowej. Oddział posiada dwie sale operacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający przeprowadzanie skomplikowanych operacji serca. Jedna z sal operacyjnych – sala hybrydowa – posiada stacjonarny angiograf wyposażony w rentgenowskie ramię „C“, w pełni zintegrowane ze stołem operacyjnym, dzięki któremu interdyscyplinarny zespół kardiochirurgiczno-kardiologiczny może przeprowadzać innowacyjne operacje implantacji zastawek aortalnych (TAVI, PAVTI), naprawy zastawek mitralnych, endowizyjne operacje naczyń wieńcowych i hybrydowe operacje tętniaków aorty oraz wad strukturalnych serca.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Bielsku-Białej są wiodącą w Polsce placówką pod względem  wyników leczenia kardiochirurgicznego. Nadzór merytoryczny nad działalnością kliniki pełni wybitny kardiochirurg, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek.

Klinika świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadach komercyjnych.

KLINIKA DYSPONUJE ZAPLECZEM:

 • blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi, w tym jedną hybrydową,
 • pracownia hemodynamiki, pracownia radiologii zabiegowej, pracownia elektrofizjologii,
 • nowoczesny oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego,
 • nowoczesny oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
 • sale chorych oddziału kardiologii oraz oddziału kardiochirurgii w większości wyposażone w oddzielne węzły sanitarne,
 • laboratorium,
 • zespół poradni.


Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca II Oddział Kardiologiczny powstał w Bielsku-Białej w Szpitalu Wojewódzkim. Klinika należy do Grupy American Heart of Poland S.A.


Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia – II Oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej dołączył w listopadzie 2015 roku do elitarnego grona placówek, które uzyskały certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. Jest on formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę, która została potwierdzona w toku wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. PAKS w Bielsku-Białej jest jedną z zaledwie 218 placówek medycznych w Polsce i dwóch w Bielsku-Białej, które mogą się pochwalić taką ministerialną akredytacją.

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

 • dr n. med. Bogdan Gorycki – ordynator oddziału, specjalista kardiolog,
 • dr n. med. Marian Mandecki – zastępca ordynatora, specjalista chorób wewnętrznych,
 • dr n. med. Leszek Kinasz – specjalista kardiolog,
 • lek. med. Jolanta Witkowska-Sikora – specjalista kardiolog,
 • dr n med. Bartosz Skwarna
 • lek. med. Wojciech Fil- specjalista kardiolog,
 • lek. med. Jakub Jakubowski,
 • lek.med. Justyna Jankowska- Sanetra
 • lek. med. Wojciech Strzelczyk

ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII

 • dr hab. n.med. Marek Cisowski – odrynator oddziału, specjalista kardiochirurg,
 • lek. med. Witold Gerber – zastępca ordynatora oddziału, specjalista kardiochirurg,
 • dr n. med. Wojciech Domaradzki – specjalista kardiochirurg,
 • dr n. med. Krzysztof Białek – specjalista kardiochirurg,
 • dr n. med. Jolanta Krauze – specjalista kardiologia,
 • lek. med. Rajesh Shrestha – specjalista kardiochirurg,
 • dr n. med. Agnieszka Drzewiecka-Gerber – specjalista kardiolog,
 • lek. med. Sherozbek Karimov – w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii,
 • lek. med. Krzysztof Sanetra – w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii,
 • lek. med. Michał Guc.

ODDZIAŁ ANESTEZJI I INTENSYWNEJ TERAPII

 • lek. med. Aleksandra Kret – ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Małgorzata Kuczera – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Bożena Pawlak- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Piotr Skóra – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lek. med. Konrad Leśniak – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,

 

 • mgr Ewa Glońska-Strączek – pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego,
 • mgr Katarzyna Peter – pielęgniarka oddziałowa oddziału kardiochirurgii,
 • mgr Małgorzata Kisiel – pielęgniarka oddziałowa oddziału anestezjologicznego, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii,
 • lic. Jolanta Sobczyk – pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego,
 • mgr Ireneusz Pawlak – koordynator działu perfuzji,


 • Monika Szkaradnik – kierownik administracji.
 • Hybrydowe operacje oparte o innowacyjną technologię sali hybrydowej:
  • oprzezskórne i przezkoniuszkowe implantacje zastawki aortalnej (tavi),
  • hybrydowe operacje pomostowania wieńcowego (eacab + pci),
  • hybrydowe operacje rekonstrukcyjne tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej za pomocą stentgraftów,
  • przezskórne leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej za pomocą stentgraftów,
  • leczenie wad strukturalnych serca.
 • Operacje klasyczne z dostępu przez sternotomię:
  • operacja pomostowania naczyń wieńcowych (cabg, opcab),
  • operacje wymiany lub naprawcze zastawek serca,
  • chirurgiczne leczenie migotania przedsionków,
  • operacje tętniaków i rozwarstwień aorty wstępującej, łuku i aorty zstępującej.
 • Operacje małoinwazyjne z wykorzystaniem techniki endowizyjnej:
  • małoinwazyjne pomostowanie naczyń wieńcowych (midcab, eacab),
  • miniinwazyjne pobranie żyły odpiszczelowej wielkiej do pomostowania wieńcowego,
  • małoinwazyjne operacje naprawcze zastawki mitralnej, trójdzielnej, wad wrodzonych serca (mini mvpl.,mini tvpl., pfo closure),--- czy musimy je wypisywać?
  • małoinwazyjne, chirurgiczne leczenie migotania przedsionków.
 • Pełna diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej:
  • badania nieinwazyjne: ekg, ukg, holter, test wysiłkowy,
  • konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne,
  • koronarografia,
  • koronaroplastyka jedno i wielonaczyniowa pnia lewej tętnicy wieńcowej, implantacja stentów,
  • diagnostyka naczyń wieńcowych przy użyciu ivus i ffr,
  • zabiegi walwuloplastyki zastawki mitralnej i aortalnej,
  • zabiegi przezskórnego zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej.