Znajdź nas

Ładuję...

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
+ 48 58 772 57 50

Przy klinice funkcjonuje również zespół poradni specjalistycznych. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Zobacz galerię zdjęć.

Dodatkowe telefony:
Rejestracja: + 48 58 772 57 50
Administracja: + 48 58 772 57 01

ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk
tel.: Informacja: + 48 58 772 57 51

 


Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe (dawniej Swissmed Vascular), funkcjonuje od lipca 2013 roku. Placówka pełni ostry 24-godzinny dyżur 7 dni w tygodniu, dysponując czterema nowoczesnymi oddziałami – kardiologicznym, kardiochirurgicznym, chirurgii naczyniowej, anestezjologii i intensywnej terapii, a także blokiem pooperacyjno-wybudzeniowym. Dzięki nowoczesnemu blokowi operacyjnemu z sala hybrydową interdyscyplinarny zespół złożony z lekarzy różnej specjalności może przeprowadzać innowacyjne zabiegi i operacje.  Ścisła współpraca z Ratownictwem Medycznym, w oparciu o nowoczesny system teletransmisji danych medycznych (InfoMed) i elektrokardiograficznych (LIFENET® System) znacznie skraca czas do wykonania interwencji ratujących życie.

Przy szpitalu funkcjonuje także zespół poradni: kardiologiczna, rehabilitacji kardiologicznej, wad serca, kontroli rozruszników i kardiowerterów, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgiczna, chorób naczyń – nadciśnienia tętniczego oraz izba przyjęć. Do dyspozycji pacjentów jest również apteka przyszpitalna.

Dzięki połączeniu w jednym miejscu wielu oddziałów oraz poradni placówka gwarantuje kompleksową opiekę nad pacjentem cierpiącym na schorzenia sercowo-naczyniowe w jednym miejscu. Poszczególne elementy szpitala doskonale się uzupełniają, dzięki czemu gwarantują bezpieczeństwo pacjentom i pozwalają uzyskać pełny efekt terapeutyczny.  

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe zwyciężyło w Rankingu Szpitali 2015 w kategorii „szpitale zabiegowe monospecjalistyczne (bez onkologicznych”). Docenione zostało przede wszystkim za ciągłą pracę nad bezpieczeństwem pacjenta we wszystkich obszarach jego funkcjonowania oraz za systematyczne i nieustające kształcenie kadry medycznej. Zestawienie najlepszych szpitali w naszym kraju powstaje na podstawie ankiety, którą szpitale wysyłają do Centrum Monitorowania Jakości Ochrony Zdrowia. Zawiera ona pytania o m.in. infrastrukturę szpitalną, jakość opieki, aspekty wpływające na komfort pobytu w szpitalu, certyfikaty.

Placówka ma również certyfikat akredytacyjny przyznawany przez Ministerstwo Zdrowia będący formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę, która została potwierdzona w toku wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany w ramach programu przyczyniającego się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach.

Klinika świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadach komercyjnych.

KLINIKA DYSPONUJE ZAPLECZEM:

 • oddział kardiologiczny,
 • oddział kardiochirurgii,
 • oddział chirurgii naczyniowej,
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
 • nowoczesny blok operacyjny i sala hybrydowa,
 • sale chorych wyposażone w oddzielne węzły sanitarne,
 • poradnia przyszpitalna.

Klinika należy do Grupy American Heart of Poland S.A.

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 • dr n. med. Nader Elmasri – dyrektor medyczny placówki, ordynator, specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista angiolog,
 • lek. med. Lilianna Religa – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych,
 • lek. med. Bogumiła Pałubicka-Elmasri – kierownik przychodni przyszpitalnej, specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych,
 • dr n. med. Krzysztof Szyndler – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych,
 • lek. med. Wojciech Zapaśnik – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych,
 • lek. med. Marek Sołoduch – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii,
 • lek. med. Damian Sendrowski – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych,
 • dr n. med. Marcin Gawrysiak – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych,
 • lek. med. Waldemar Dorniak – specjalista kardiolog,

ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII

 • dr n. med. Krzysztof Jarmoszewicz – ordynator oddziału, specjalista kardiochirurg, specjalista transplantologii klinicznej,
 • dr n. med. Krzysztof Roszak – z-ca ordynatora, specjalista kardiochirurg,
 • dr n. med. Łukasz Jaworski – specjalista kardiochirurg,
 • dr n. med. Sebastian Beta – specjalista kardiochirurg,
 • lek. med. Sebastian Batkiewicz – specjalista kardiochirurg,

ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 • lek. med. Andrzej Kufel – ordynator oddziału, specjalista chirurgii naczyniowej,
 • lek. med. Roman Wolak – specjalista chirurgii naczyniowej,
 • lek. med. Krystyna Dykstas – specjalista chirurgii naczyniowej,
 • dr n. med. Krzysztof Grabowski – specjalista chirurgii naczyniowej,
 • dr n. med. Irina Borisovich – specjalista chirurgii naczyniowej,

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 • dr n. med. Paweł Mroziński – ordynator oddziału, specjalista anestezjolog,
 • lek. med. Paweł Rucin – specjalista anestezjolog,
 • lek. med. Adam Zemła – specjalista anestezjolog,
 • lek. med. Mariola Stefaniak – specjalista anestezjolog,
 • lek. med. Krzysztof Konstańczak – specjialista anestezjolog,

PERSONEL PIELĘGNIARSKI I TECHNICZNY

 • dr nauk o zdrowiu Dorota Różycka – pielęgniarka naczelna, specjalista piel. zachowawczego,
 • Anna Rogozińska – kierownik bloku operacyjnego, specjalista piel. operacyjnego,
 • Bożena Wojtas – pielęgniarka koordynująca oddziału chirurgii naczyniowej, specjalista piel. chirurgicznego,
 • Joanna Freda – pielęgniarka koordynująca oddziału kardiologii, specjalista piel. ratunkowego,
 • Bogumiła Główczyńska – pielęgniarka koordynująca oddziału kardiochirurgii,
 • Marek Strzemski – pielęgniarz koordynujący oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Anna Kaczmarek – technik koordynująca pracownią hemodynamiki i radiologii zabiegowej.

 • Agnieszka Jóźwik – Dyrektor Zarządzający,
 • Ewelina Markiewicz – Kierownik Administracji

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej)
 • Diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby wieńcowej, w tym:
  • koronarografia z dostępu promieniowego, wewnątrznaczyniowa ultrasonografia tętnic wieńcowych (IVUS), pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR),
  • diagnostyczne cewnikowanie prawego serca,
  • zabiegi angioplastyki wieńcowej (PCI) z implantacją stentów metalowych i antymitotycznych.
 • Małoinwazyjne zamykanie ubytków i korekta wad strukturalnych serca, w tym:
  • walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej i mitralnej,
  • zamykanie ubytków w przegrodach serca,
  • zamykanie uszka lewego przedsionka.
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca, w tym:
  • badania elektrofizjologiczne (EPS),
  • implantację stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT, CRT-D) oraz ich wymianę,
  • zabiegi ablacji klasycznej, ablacji 3D z wykorzystaniem systemu mapowania EnSiteTM oraz zabiegi krioablacji.

ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII

 • Oddział wykonuje zabiegi kardiochirurgiczne a w szczególności:
  • chirurgia naczyń wieńcowych – wszystkie zabiegi wykonujemy na bijącym sercu metodą,
  • OPCABG lub mniej inwazyjną metodą MIDCABG lub TECAB,
  • chirurgia wad zastawkowych serca – Wykonujemy zarówno implantacje zastawek sztucznych jak i naprawy zastawek metodami klasycznymi i małoinwazyjnymi,
  • szczególnie specjalizujemy się w naprawach zastawki mitralnej,
  • zabiegi złożone, wymiana lub naprawa wielu zastawek , zabiegi łączone zastawkowo-wieńcowe,
  • chirurgia aorty piersiowej- tętniaki aorty wstępującej, tętniaki łuku aorty, rozwarstwienia aorty,
  • choroby osierdzia,
  • ostre stany w kardiochirurgii.
 • Udzielamy porad z zakresu chirurgicznego leczenia chorób serca i aorty w naszej poradni przyszpitalnej.
 • Podczas pobytu w oddziale zapewniamy nie tylko fachową opiekę lekarską i pielęgniarską, ale również pomoc psychologa klinicznego i  rehabilitanta.

ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ

 • Leczenie ostrego i przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych i górnych
 • Diagnostyka i leczenie przewlekłego niedokrwienia kk.dolnych
  • arteriografie i angioplastyki ze stentem,
  • klasyczne operacje (by-passy) obwodowe,
  • zabiegi hybrydowe.
 • Diagnostyka i leczenie objawowych i bezobjawowych zwężeń tętnic szyjnych
  • arteriografie i angioplastyki ze stentem,
  • klasyczne operacje endarterektomii.
 • Diagnostyka i leczenie tętniaków aorty brzusznej i tt.biodrowych
  • leczenie endowaskularne (stent-graft),
  • klasyczne operacje w wycięciem tętniaków.
 • Leczenie stopy cukrzycowej.