Statystyki

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca odnotowują bardzo dobre wyniki inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych oraz leczenia kardiochirurgicznego. Dorównują one, a nawet przewyższają wyniki publikowane w ramach krajowych i międzynarodowych rejestrów.

Przykładowo, odległe, 3-letnie przeżycie chorych PAKS z ostrym zespołem wieńcowym jest lepsze niż wyniki porównywalnej grupy chorych włączonych do międzynarodowego rejestru GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) o około 7% (87% vs. 80%) odpowiednio dla PAKS i rejestru GRACE).

Liczba procedur wykonywanych rocznie(Dane Medyczne, Grupa American Heart of Poland, 2016)