Rehabilitacja kardiologiczna


Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działania, których celem jest prewencja chorób serca, leczenie oraz poprawa jakości życia, ograniczenie postępów choroby i zmniejszenie śmiertelności wynikającej z potencjalnych kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych. Umożliwia ona odzyskanie sprawności psychofizycznej i powrót do dotychczasowej aktywności życiowej po operacjach. Jest ona nieodzownym elementem procesu leczenia.

Grupa American Heart of Poland gwarantuje kompleksową opiekę – począwszy od prewencji i profilaktyki, poprzez realizację procedur interwencyjnych i chirurgicznych, aż po rehabilitację. Zapewniamy to dzięki połączeniu i ścisłej współpracy sieci wyspecjalizowanych i nowocześnie wyposażonych oddziałów kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii na terenie Polski z Uzdrowiskiem Ustroń – jednym z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie.

Kwalifikacja do rehabilitacji kardiologicznej

Obecnie największą grupą pacjentów kwalifikowanych do rehabilitacji kardiologicznej są pacjenci po przebytym zawale serca i po ostrych zespołach wieńcowych (leczeni metodą przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych lub zabiegami pomostowania naczyń wieńcowych). Do programu rehabilitacji kardiologicznej kwalifikowani są także chorzy z niewydolnością serca i zaburzeniami rytmu oraz osoby bez objawów choroby, które obciążone są czynnikami rozwoju schorzeń serca.

Rehabilitacja kardiologiczna dzielona jest na trzy etapy:

I etap
Pierwszym etapem jest rehabilitacja szpitalna, która wdrażana jest natychmiast po ustabilizowaniu ogólnego stanu chorego. Ma ona na celu zapobieganie niekorzystnym skutkom unieruchomienia, przywrócenie choremu samoobsługi oraz poprawę stanu psychicznego. We wszystkich oddziałach Polsko-Amerykańskich Klinik Serca rehabilitacja we wczesnym etapie po zabiegu jest wzorcowo przeprowadzana przez wykwalifikowanych specjalistów.

II etap
Drugi etap rehabilitacji kardiologicznej ma na celu poprawę zdrowia i sprawności psychofizycznej oraz wdrożenie zasad prewencji wtórnej chorób układu krążenia. Ten etap rehabilitacji dostosowywany jest indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego preferencji, potrzeb oraz możliwości (sprawności fizycznej, stanu zdrowia). W ramach Grupy American Heart of Poland oferujemy pacjentom przeprowadzenie rehabilitacji kardiologicznej w malowniczo położonym Uzdrowisku Ustroń, usytuowanym na południowych, dobrze nasłonecznionych stokach Beskidu Śląskiego. W Szpitalu Uzdrowiskowym oraz Sanatorium „Równica” oferowane są specjalistyczne konsultacje lekarskie, rehabilitacja schorzeń układu krążenia oraz zabiegi o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych oraz regeneracyjnych.

Leczenie uzdrowiskowe w Uzdrowisku Ustroń ma charakter kompleksowy, co oznacza jednoczesne stosowanie wielu uzupełniających się metod terapeutycznych, powodując tym samym zwiększenie efektywności i skuteczności leczenia. W roku 2011 Uzdrowisko otrzymało certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia, który potwierdza spełnienie wszystkich standardów dla lecznictwa szpitalnego (jest to pierwszy taki certyfikat, jaki został nadany jednostce uzdrowiskowej w Polsce).

III etap
W trzecim kroku postępowania pacjent kierowany jest na rehabilitację ambulatoryjną i sanatoryjną, której celem jest podtrzymanie dotychczasowych efektów leczenia oraz kontynuowanie prozdrowotnego stylu życia. Najistotniejsze na tym etapie są konsultacje lekarskie oraz pobyty sanatoryjne.