Kardiochirurgia


Kardiochirurgia jest specjalnością medycyny ukierunkowaną na leczenie operacyjne serca i naczyń krwionośnych. Jako bardzo istotna dziedzina sprzężona z kardiologią, jest również jednym z podstawowych obszarów działań dla Grupy American Heart of Poland (AHP). Pierwszy Oddział Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca powstał w Bielsku Białej w oparciu o projekt utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Oddział posiada dwie sale operacyjne wyposażone w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie najbardziej skomplikowanych operacji serca. Sala hybrydowa wyposażona jest w rentgenowskie ramię „C", w pełni zintegrowane ze stołem operacyjnym. Dzięki niej interdyscyplinarny zespół kardiochirurgiczno-kardiologiczny może przeprowadzać innowacyjne operacje implantacji zastawek aortalnych (TAVI, PAVTI), naprawy zastawek mitralnych, endowizyjne operacje naczyń wieńcowych i hybrydowe operacje tętniaków aorty oraz wad strukturalnych serca.

Opieka pooperacyjna jest prowadzona na oddziale intensywnego nadzoru, który posiada 10 nowocześnie wyposażonych stanowisk intensywnego nadzoru pooperacyjnego. Ponadto oddział kardiochirurgiczny posiada 14 komfortowych łóżek w jedno- i dwuosobowych pokojach. Ośrodek dysponuje także zespołem poradni i salą rehabilitacyjną.

Personel oddziału to doświadczeni specjaliści z zakresu kardiochirurgii, kardiologii i anestezjologii wspomagany przez wykwalifikowany zespół pielęgniarek, perfuzjonistów, rehabilitantów oraz analityków laboratoryjnych. Współpraca z istniejącym w obrębie tej samej jednostki oddziałem kardiologii interwencyjnej umożliwia funkcjonowanie interdyscyplinarnego konsylium, tzw. „heart teamu", który zajmuje się kwalifikacją chorych zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami krajowych i europejskich towarzystw kardiologicznych i kardiochirurgicznych.

Bielski oddział PAKS specjalizuje się w wideoskopowych technikach operacyjnych. Posiada sprzęt umożliwiający m.in. wykonywanie małoinwazyjnych operacji pomostowania wieńcowego, naprawy zastawki mitralnej i trójdzielnej, korekcji wad wrodzonych, pobieranie żyły odpiszczelowej.

Jako część Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP ośrodek w Bielsku-Białej zajmuje się także opracowywaniem i badaniem innowacyjnych metod leczenia, a także szkoleniem specjalistów z zakresu kardiologii i kardiochirurgii.

Świadczenia medyczne z zakresu kardiochirurgii:

Operacje klasyczne z dostępu przez sternotomię:

 • Operacje pomostowania naczyń wieńcowych (CABG, OPCAB)
 • Operacje wymiany lub naprawcze zastawek serca (AVR, MVR, TVR)
 • Chirurgiczne leczenie migotania przedsionków (Ablacja LA)
 • Operacje tętniaków i rozwarstwień aorty wstępującej, łuku i aorty zstępującej

Operacje małoinwazyjne z wykorzystaniem techniki endowizyjej:

 • Małoinwazyjne pomostowanie naczyń wieńcowych (MIDCAB, EACAB)
 • Miniinwazyjne pobranie żyły odpiszczelowej wielkiej do pomostowania wieńcowego
 • Małoinwazyjne operacje naprawcze zastawki mitralnej, trójdzielnej, wad wrodzonych serca (mini MVpl.,mini TVpl., PFO closure)
 • Małoinwazyjne, chirurgiczne leczenie migotania przedsionków

Hybrydowe operacje oparte o innowacyjną technologię sali hybrydowej:

 • Przezskórne i przezkoniuszkowe implantacje zastawki aortalnej i płucnej (TAVI, PAVTI)
 • Hybrydowe operacje pomostowania wieńcowego (MIDCAB, EACAB + PCI)
 • Hybrydowe operacje rekonstrukcyjne tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej za pomocą stentgraftów
 • Przezskórne leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej za pomocą stentgraftów
 • Leczenie wad strukturalnych serca