Chirurgia naczyniowa

Miażdżyca jest chorobą, której leczenie wymaga zaangażowania lekarzy różnych specjalności, a ich współpraca leży u podstaw prawidłowej diagnostyki i leczenia chorych. Pacjenci hospitalizowani są w oddziałach kardiologii i chirurgii naczyniowej, które przeważnie funkcjonują jako odrębne jednostki. Z perspektywy chorego najkorzystniejsze jest leczenie w placówce, która posiada oba, ściśle ze sobą współpracujące, oddziały. Taka placówka zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie miażdżycy całego drzewa naczyniowego, jak również uniknięcie ewentualnych powikłań.

Z myślą o kompleksowej diagnostyce i leczeniu chorych z miażdżycą Grupa American Heart of Poland (AHP) od kilku lat tworzy w Polsce Centra Sercowo-Naczyniowe. Są to jedne z pierwszych ośrodków w Polsce, w obrębie których znajduje się oddział kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyniowej oraz pracownie obrazowania: rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. Pozwala to na szeroko pojętą kompleksową ocenę pacjenta pod kątem patologii sercowo-naczyniowej. Szczególnie ważny jest fakt, że oba te oddziały są dla siebie uzupełnieniem, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo pacjentom i pozwalają uzyskać pełny efekt terapeutyczny.

Oddziały chirurgii naczyniowej zatrudniają samodzielnych chirurgów naczyniowych z wieloletnim stażem klinicznym oraz szkolą nowych specjalistów w tej dziedzinie.

Lekarze w ramach oddziałów mają do dyspozycji salę operacyjną wyposażoną w rentgenowskie ramię „C“ (w pełni zintegrowane ze stołem operacyjnym), które umożliwia wykonywanie operacji klasycznych i hybrydowych (połączenie technik klasycznej chirurgii naczyniowej z technikami wewnątrznacyzniowymi). Dysponują również salą hemodynamiki wyposażoną w stacjonarny angiograf, na której przeprowadzane są zabiegi wewnątrznaczyniowe – angiografie, angioplastyki, implantacje stentów.

Pracownie ultrasonograficzne, wielorzędowej tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego umożliwiają wykonywanie kompleksowych badań nieinwazyjnych naczyń obwodowych: tętnic szyjnych, podobojczykowych, aorty brzusznej, tętnic trzewnych i nerkowych, tętnic kończyn dolnych.

Warto zaznaczyć, że oddziały posiadają system TELEDICOM, który umożliwia przesyłanie plików z badań i zabiegów wewnątrznaczyniowych między ośrodkami, pozwalając na natychmiastową interdyscyplinarną konsultację wyników badań angiograficznych przez chirurga naczyniowego, kardiologa i kardiochirurga.

Świadczenia medyczne z zakresu chirurgii naczyniowej:

  • selektywna angiografia tętnic obwodowych, angioTK i angioMRI
  • angioplastyka z implantacją stentu (tętnic nerkowych, biodrowych i tętnic obwodowych kończyn dolnych)
  • aterektomia tętnic kończyn dolnych
  • stentowanie tętnic szyjnych - CAS
  • operacje tętnic szyjnych metodą klasyczną - CEA
  • implantacje stentgraftów do tętniaków aorty brzusznej /Endurant, Anaconda/ - EVAR
  • operacje klasyczne tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych
  • operacje pomostowania w odcinku aortalno-biodrowym, aortalno-udowym, udowo-podkolanowym
  • operacje żylaków z safenektomią, operacje żylaków laserem wewnątrznaczyniowym