Radosław Stefan Kiesz
Prof. dr hab. n. med.

PAKSWspółzałożyciel i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland. Kliniczny Profesor Medycyny i Kardiologii Uniwersytetu w Teksasie polskiego pochodzenia. Prezes San Antonio Endovascular & Heart Institute i Dyrektor Medyczny Stone Oak Center for Angiography & Interventions, San Antonio w Teksasie - ośrodków, które uważa się za najlepsze na świecie, jeśli chodzi o doświadczenie i osiągane wyniki w leczeniu naczyniowym kończyn dolnych. Przeprowadza zabiegi, które są alternatywą dla zabiegów na otwartym sercu oraz tych z zakresu chirurgii tętnic szyjnych, obwodowych i nerkowych, których nie można wykonywać u najciężej chorych pacjentów.

Światowy pionier kardiologii interwencyjnej oraz chirurgii endowaskularnej. Będąc jeszcze w Polsce przeprowadził pierwszy na świecie zabieg angioplastyki ze wskazań ostrych. W czasie swojej kariery w USA współpracował z profesorami Andreasem Gruntzigiem, pionierem angioplastyki, Profesorem Johnem Simpsonem, pionierem aterektomii i Profesorem Julio Palmazem, wynalazcą pierwszego na świecie stentu. Prof. Kiesz przeprowadził pierwsze na świecie stentowanie pnia tętnicy wieńcowej. Jako trzeci lekarz na świecie wykonał stentowanie tętnicy szyjnej. Jest jednym ze światowych pionierów w stentowaniu tętnic udowych i nerkowych. Opublikował pierwsze na świecie badanie, w którym stentowanie połączono z lokalnym podawaniem leku, zwane POLONIA Study. Zapoczątkowało ono erę tzw. stentów lekowych. Prof. Kiesz jest pionierem aterektomii i wielu innych technik udrażniających naczynia krwionośne poniżej kolana u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych, zagrożonych amputacją. Jako pierwszy wykonywał połączone zabiegi na tętnicach szyjnych, wieńcowych i obwodowych. Wynalazca cewników dosercowych KIESZ Curve TM. W Polsce wykonał pierwsze zabiegi aterektomii dyrekcyjnej, rotablacji tętnic wieńcowych i aterektomii tętnic obwodowych.

Prof. Kiesz pełnił nadzór nad ponad 80 amerykańskimi ośrodkami medycznymi, w tym najważniejszymi instytucjami akademickimi w Stanach Zjednoczonych, po tym jak stosowanie stentów wieńcowych i biodrowych zostało oficjalnie dopuszczone do praktyki klinicznej przez FDA (Food and Drug Administration). Przez wiele lat szkolił innych lekarzy w zakresie stosowania nowoczesnych technik kardiologii interwencyjnej w leczeniu pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi w USA, Europie, Japonii, Korei Południowej i Ameryce Łacińskiej. Przez wiele lat był szefem Kardiologii Interwencyjnej w jednym z największych szpitali Veteran Administration w Stanach Zjednoczonych. Od 1991 roku regularnie przyjeżdżał do Polski przywożąc ze sobą najnowsze technologie medyczne i sprzęt oraz ucząc polskich lekarzy wykonywania zabiegów sercowo-naczyniowych u ciężko chorych pacjentów w wiodących placówkach medycznych w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Stworzył i ufundował pierwsze interwencyjne sympozjum “Interventional Cardiology Forum”, które początkowo odbywało się w Katowicach, a obecnie jego tradycje są kontynuowane w Krakowie.

Członek Towarzystw Kardiologicznych w USA (Fellow American College of Cardiology, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions), Europie (Fellow European Society of Cardiology) oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor ponad 100 publikacji i abstraktów w najbardziej prestiżowych specjalistycznych pismach.