Marek Król
Dr n. med.

PAKSDr n. med., ordynator I Oddziału Kardiologiczno-Angiologicznego PAKS w Ustroniu, specjalista kardiolog, Wiceprezes Zarządu AHP, dyrektor ds. Medycznych

Urodzony 08.09.1966 r. w Nysie. W roku 1991 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1991-1992 odbył staż podyplomowy w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, a następnie podjął pracę na stanowisku młodszego asystenta w III Klinice Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej pod kierunkiem prof. T. Petelenza. W roku 1994 złożył egzamin specjalizacyjny I stopnia z chorób wewnętrznych.

W roku 1994 wyjechał na trzymiesięczne szkolenie z zakresu kardiologii inwazyjnej do Szpitala Uniwersyteckiego w Worms w Niemczech, po powrocie rozpoczął wykonywanie zabiegów diagnostycznych w Pracowni Hemodynamiki Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach pod kierownictwem prof. J. Drzewieckiego. W roku 1996 złożył egzamin specjalizacyjny II stopnia z chorób wewnętrznych.

W latach 1997-1998 podjął staż z zakresu kardiologii interwencyjnej w Institut Cardiovasculaire Paris Sud pod kierunkiem prof. M.C. Morice. W czasie pobytu we Francji ukończył studia podyplomowe z zakresu kardiologii interwencyjnej na Uniwersytecie Val de Marne w Paryżu. Po powrocie rozpoczął wykonywanie zabiegów terapeutycznych i jako pierwszy w Polsce, wprowadził do praktyki technikę dostępu metodą punkcji tętnicy promieniowej.

W roku 1999 złożył egzamin specjalizacyjny z kardiologii i uzyskał stanowisko starszego asystenta w III Klinice Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach pod kierownictwem prof. M. Tendery. Dwa lata później uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy na temat stentowania wieńcowego u pacjentów ze świeżym zawałem serca. W tym samym roku podjął dyżury hemodynamiczne w I Oddziale Kardiologiczno-Angiologicznym Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu, następnie w ośrodkach w Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej i Mielcu.

Dr Marek Król wykonywał zabiegi angioplastyki wieńcowej na zaproszenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Klinicznego Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu a także Centrum Kardiologii Interwencyjnej w stolicy Bangladeszu – Dhace.

Od 2006 r. obejmuje stanowisko ordynatora I Oddziału Kardiologiczno-Angiologicznego PAKS w Ustroniu.

W codziennej praktyce wykonuje zabiegi angioplastyki wieńcowej i obwodowej tętnic kończyn dolnych, górnych, nerkowych i szyjnych. Jako jeden z pierwszych podał dowieńcowo komórki macierzyste pacjentom po zawale mięśnia sercowego. Jako pierwszy w Polsce wykonał zabieg udrożnienia prawej tętnicy wieńcowej metodą retrograde, z dojścia poprzez naczynia krążenia obocznego od lewej tętnicy wieńcowej.

W 2006 otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za publikację w European Heart Journal.

W 2009 z kolei otrzymał nagrodę ministra zdrowia za publikację w „Journal of American College of Cardiology”.