Andrzej Bochenek
Prof. dr hab. n. med.

PAKSProfesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych, kardiochirurg. Współzałożyciel Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS). Członek Rady Nadzorczej PAKS. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Profesor i pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył w 1973 roku. Posiada specjalizacje w zakresie kardiochirurgii, chirurgii ogólnej i angiologii. Swoje umiejętności zawodowe doskonalił w wiodących ośrodkach kardiochirurgii w Polsce (Warszawa, Poznań, Kraków, Zabrze) oraz w czasie licznych pobytów w renomowanych klinikach na świecie m.in. National Heart Institute w Londynie i Cardiothoracic Departament w Leicester – Wielka Brytania, Karoliński Instytut – Szwecja, Oxford Radclife Hospital, Deborah Heart and Lung Center – Browns Mills, USA.

Od 1973 roku pracował w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu początkowo pod kierunkiem prof. Tadeusza Paliwody, w latach 1984 –1988 był zastępcą prof. Zbigniewa Religi, gdzie wspólnie z nim uczestniczył w pierwszych udanych transplantacjach serca i w pierwszym zastosowaniu mechanicznego wspomagania niewydolnego serca. Twórca renomowanej I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ochojcu, którą kierował przez 25 lat, do 2013 roku. Zoperowano w niej dziesiątki tysięcy chorych i wyszkolono nowe pokolenie specjalistów w zakresie kardiochirurgii i chirurgii ogólnej.

Uczestnik i koordynator wielu międzynarodowych badań naukowych takich jak: ART., ASSERT, CT-CP003, FREEDOM, HA-008, INO-1001, RSD 1235, RIME, STICH, SYNTAX. Autor 225 doniesień naukowych w recenzowanych czasopismach medycznych i 17 rozdziałów w podręcznikach medycznych. Wykładowca na prestiżowych zjazdach naukowych w Polsce i za granicą.

Członek towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Torako-Kardiochirurgicznego, European Association for Cardiothoracic Surgery, International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), Society of Cardiothoracic Section of Great Britain & Ireland oraz Society of Minimal Invasive Surgery.

Nagrodzony medalem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicine oraz Medalem Computer Honor Awards za zasługi dla rozwoju kardiochirurgii. Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz laureat „Platynowego Lauru Kompetencji i Umiejętności”. Wielokrotny laureat nagród resortowych Ministra Zdrowia, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Wojewody Śląskiego za osiągnięcia naukowe.