Nasze autorytety

Atutem Polsko-Amerykańskich Klinik Serca jest wykwalifikowana i doświadczona kadra medyczna.

Kadra PAKS stale podnosi swoje kwalifikacje, dba o rozwój naukowy oraz dąży do wdrażania innowacji w medycynie.


NASZE AUTORYTETY

Andrzej Bochenek

Andrzej Bochenek

Prof. dr hab. n. med.

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych, kardiochirurg. Współzałożyciel Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS). Członek Rady Nadzorczej PAKS. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Profesor i pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył w 1973 roku. Posiada specjalizacje w zakresie kardiochirurgii, chirurgii ogólnej i angiologii. Więcej

Radosław Stefan Kiesz

Radosław Stefan Kiesz

Prof. dr hab. n. med.

Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland. Kliniczny Profesor Medycyny i Kardiologii Uniwersytetu w Teksasie polskiego pochodzenia. Prezes San Antonio Endovascular & Heart Institute i Dyrektor Medyczny Stone Oak Center for Angiography & Interventions, San Antonio w Teksasie - ośrodków, które uważa się za najlepsze na świecie, jeśli chodzi o doświadczenie i osiągane wyniki w leczeniu naczyniowym kończyn dolnych. Więcej

Marek Król

Marek Król

Dr n. med.

Dr n. med., ordynator I Oddziału Kardiologiczno-Angiologicznego PAKS w Ustroniu, specjalista kardiolog. Urodzony 08.09.1966 r. w Nysie. W roku 1991 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1991-1992 odbył staż podyplomowy w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Więcej

Marek Cisowski

Marek Cisowski

Dr hab. n. med.

Ordynator I Oddziału Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej. Posiada specjalizacje drugiego stopnia w zakresie chirurgii ogólnej i kardiochirurgii. Więcej